Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PŁOZEK OBŁĄCZKOWIACZEK

  PŁOZEK OBŁĄCZKOWIACZEK (Oepreswnadeprtsidla) — motyl z rodziny płozkowatych{Oecophoridue)\ jego gąsienice długości do 13 mm,zieJonkawoszare o czerwonawym odcieniu, pokrytenieco owłosionymi drobnymi brodawkami,z czarną głowy i takąż tarczką grzbietową, trzemaparami nóg tułowiowych i pięcioma parami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁAZIŃCE

  PŁAZIŃCE, ro b a k i p ła s k ie (Plathelminthes) —typ robaków o ciele wrzecionowatym lub listkowatym,różnych pod względem wielkości, odform poniżej 1 mm —form osiągających kilka metrów(tasiemce); przeważnieobojnaki; prowadzą pasożytniczytryb życia w narządachzwierząt kręgowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁYTY PILŚNIOWE

  PŁYTY PILŚNIOWE — płyty wykonane z rozwłóknionegodrewna; ich charakterystyczne cechy:jednorodna budowa, wyrównane właściwościfizyczne i mechaniczne, jednolity wygląd.Płyty pilśniowe dzieli się na mi ę k k i e , czyliporowate, i twa r d e . Porowate są lekkie, wykazująwysokie właściwości izolacyjne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁAZOWINA

  PŁAZOWINA — powierzchnialeśna z rzadka tylkoporośnięta drzewami, którenie rosną w -»zw-arciu; jakotereny mało produktywne,płazowiny powinny być nanowo zalesiane, po wycięciulub pozostawieniu starszegopokolenia drzew (zależnieod potrzeby).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁYWKA

  PŁYWKA, zoospora — spora, czyli zarodniklicznych glonów i grzybów; jest komórkąnieobłonioną o pojedynczej liczbie chromosomów;ma jedną lub więcej wici; zdolna jest doporuszania się w wodzie; służy jak każdy zarodnikdo rozmnażania bezpłciowego; po pewnymokresie ruchliwego życia w wodzie traci...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE

  PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE (Homopierc— owady przeważnie drobne, długościod milimetra do kilku milimetrów, różnych kształtów; często samice zupełnie niepodobne do samców;obie pary skrzydeł błoniaste, przy czymskrzydła drugiej pary przeważnie mniejsze;w stanie spoczynku skrzydła tworzą dwuspadowydaszek;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEŚŃ MLECZNA

  PLEŚŃ MLECZNA (Olidium lactis, Oospora lactis)— pleśń należąca do grupy grzybów niedoskonałych,występująca w postaci białych kożuszkówna powierzchni zsiadłego mleka, kiszonejkapusty, ogórków itp.; zamienia kwas mlekowyna dwutlenek węgla i wodę, przez co odkwaszaśrodowisko; stwarza to odpowiednie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMON

  PLAZMON — zespół zawiązków cech dziedzicznych,mieszczących się w cytoplazmie i warunkującychwykształcenie się jakichś cech przekazywanychnastępnym pokoleniom.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANTACJE

  PLANTACJE — zasiewy roślin o specjalnymprzeznaczeniu. Nazwę tę stosujemy przede wszystkimdo zasiewów kwalifikowanych, przeznaczonychna zbiór materiałów siewnych. Oprócz wymienionychp l a n t a c j i n a s i e n n y c h rozróżniamyplantacje roślin jednorocznych i wieloletnichoraz p l a n t a c j e t r w a ł e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLUSKWIAKI

  PLUSKWIAKI (Rhynchoia) — grupa zwierzątzaliczana do owadów uskrzydlonych; mają wysocewyspecjalizowane kłująco-ssącc narządy gębowe.uzbrojone czterema kłującymi szczecinami,umieszczonymi w członowatym ryjku. Głowabywa różnego kształtu; nogi są różnie wykształconei zawsze doskonale przystosowane do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 057

  praca w formacie txt

Do góry