Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PODATKI ROLNE

  PODATKI ROLNE — przymusowe, bezzwrotnei nieodpłatne świadczenia stanowiące częśćp ro d u k tu podatkowego pobieranego od właścicielagospodarstwa rolnego na potrzeby ogólnospołeczne.Nie są podatkiem świadczenia odpłatne(opłata elektryfikacyjna, składki z tytułu obowiązkowychubezpieczeń itp.)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁCIOWY CYKL

  PŁCIOWY CYKL — szereg przemian zachodzącychw organizmie samicy w okresie międzydwiema kolejnymi rujami. W jajnikach zachodzarytmiczne zmiany polegające na dojrzewaniukomórek jajowych, jajeczkowaniu oraz tworzeniusię ciałka żółtego w miejscu p<£mątego pęcherzykaGraafa; procesy te mają wpływ nacały...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PNĄCZE

  PNĄCZE — roślina o bardzo długiej, cienkiejłodydze wymagająca podpory wskutek niedostatecznegorozwoju części wzmacniających; w warunkachnaturalnych pnącza przyczepiają się doinnych roślin, bądź wijąc się wokół podpory(fasola, powój), bądź czepiając się za pomocąkorzeni, kolców łub wąsów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOĆ

  PŁOĆ (Rutilus rutilus) — ryba z rodzinykarpiowatych(Cyprinldac), występująca i y ^ t o cw naszvch wodach sródlądou^h wielkich typówi w slonawych zatokach Bahyku;planktonem roślinnym i dębnym*niższymi; długość c ia b dochodzi do JO cm. c*-ia r do 1 kg- -.Wymiar ochronny 15 a n . —Tarto odbywa gromadnie “...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POBUDLIWOŚĆ

  POBUDLIWOŚĆ — zdolność reagowania,czyliswoistego odpowiadania na podniety (bodźce)właściwa wszystkim żywym tkankom; stanowijedną z najistotniejszych cech istot żywych; jestwynikiem procesów przemiany materii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOTEK

  PŁOTEK — w melioracji drewniane umocnienieskarpy w rowie melioracyjnym, chroniące jąprzed niszczącym działaniem wody; płotki bywająpionowe lub skośne, o nachyleniu 3 :1w kierunku skarpy. Wykonując płotek wbija siępaliki co 33 cm po obu stronach rowu, równolegledo skarp, tak aby odstęp między...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „POCENIE SIĘ” ZIARNA

  „POCENIE SIĘ” ZIARNA — dojrzewaniepożniwne ułożonego w sterty lub zwiezionego dostodoły zboża, rzepaku itp.; jest to proces normalnyi nie należy go mylić z zagrzewaniemsię. Po wypoceniu się ziarna zbóż czy nasiona innychroślin przechodzą tzw. dojrzewanie wtórne,po czym dobrze kiełkują, lepiej nadają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOTEK SZWEDZKI

  PŁOTEK SZWEDZKI — urządzenie (z drążkówlub drutów rozpiętych na kołkach wbitychw ziemię) do suszenia na siano zielonej masyroślinności łąkowej lub niektórych roślin pastewnychuprawianych w polu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLYMUTROKI

  PLYMUTROKI, P lym o u th R ock — rasa kurtypu ogólnoużytkowego, pochodzenia amerykańskiego;upierzenie jastrzębiate — na jasnopopielatymtle każdego pióra przebiegają wąskiewyraźnie odcinające się ciemne pasemka. Ciężarkogutów w wieku 6 miesięcy — 3,2—4 kg, kur —2,5—3 kg. Dojrzałość płciową...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCHEWCZAK PAŁKOWATY

  POCHEWCZAK PAŁKOWATY — chorobagrzybowa różnych traw, zwłaszcza kupkówki.Ob j awy : pod koniec wiosny w górnej częściźdźbeł pochwy liściowe obrastają rurkowatymi,wojłokowatymi powłoczkami długości 2—5 cmnajpierw białymi, później pomarańczowoźółtymi,wreszcie siniejącymi i twardniejącymi;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt

Do góry