Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PODORYWKA

  PODORYWKA, p o k ła d a n ie , sp o k ła d a n le —pieiwsia płytka orka (do 12 cm) wykonywanazaraz po skoszeniu zboża; podstawowe ogniwopożniwnej uprawy roli; stosowana jest w celuzabezpieczenia nagromadzonej w glebie wodyoraz odwrócenia i przykrycia ścierni, co powodujejej szybki rozkład i przyśpiesza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKASZANIE

  PODKASZANIE — wysokie koszenie; podkaszasię np. chwasty na nowych zasiewach łukowychoraz zbyt bujnie rozrośnięte zboże grożącewylegnięciem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODPUSZCZKA

  PODPUSZCZKA — enzym (ferment) trawienny,składnik soku żołądkowego powodującykrzepnięcie mleka, czyli ścinanie się białkamleka (kazeiny) bez powodowania zmian w kwasowości;otrzymywana jest z żołądków (trawieńców)cieląt, niekiedy jagniąt, w okresieich wyłącznego karmienia mlekiem; używanajest do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKŁADKA

  PODKŁADKA — 1) stroma; bardzo ścisłe skupieniekomórek grzybni, czasem zmieszanychz komórkami żywiciela, mające najczęściejkształt brodawki lub strupka; wewnątrz stromylub na niej powstają różne formy zarodnikowania.2) -►szczepienie drzew owocowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODDAWANIE MATKI PSZCZELEJ

  PODDAWANIE MATKI PSZCZELEJ _bieg umieszczania obcej matki w ulu; musi byćprzeprowadzony z zachowaniem środków ostrożności,aby nie dopuścić do jej zabicia. Poddawanamatkę zwykle zamyka się w klateczce, a po wv.szukaniu i zabraniu starej matki klateczkę umieszczasię w środku gniazda między plastramiz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODDENEK

  PODDENEK — podściółka z rzepaczanki, starejsłomy zbóż, gałęzi itp. rozkładana pod stertęi w zasiekach przed zwożeniem wysuszonych napolu roślin, a także pod stogi z sianem; szczególniena łąkach mokrych, z których siano możebyć zabrane dopiero w zimie po zamarznięciugruntu; na takich łąkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODGLEBIE

  PODGLEBIE — wszystkie warstwy znajdująceL miedzy warstwa orną a podłożem gleby. W glebachbiclicowych podglebie stanowią poziomyeluwialny i iluwialny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODGRZĘDNA

  PODGRZĘDNA — drewniana pólka zrobionaze szczelnie dopasowanych desek ustawionaw kurniku pod grzędami w odległości 15—20 cm;służy do zatrzymywania spadających z grzęd odchodóworaz chroni kury w nocy przed chłodemwiejącym od podłogi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKARMIACZKA

  PODKARMIACZKA —.naczynie do podawaniapszczołom pokarmu w ulach; w użyciudwa rodzaje podkarmiaczek: górne, stawianena -►gnieździe, i ramkowe, umieszczane w gnieździć.Podkarmiaczki zewnętrzne (umieszczaneprzy wylocie), a także stawiane na dnie ula sąniepraktyczne; użycie ich może łatwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCHWA

  POCHWA — końcowy odcinek samiczych drógrodnych, łączący się z jednej strony z szyjką -*•macicy, z drugiej zaś przechodzący w przedsionekpcę‘?wy zakończony -> sromem; spełnia rolęnarządu kopulacyjnego samicy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt

Do góry