Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PODSUFITKA

  PODSUFITKA — szczelne deskowanie stropudrewnianego lub żelbetowego. Do podsufitkiprzybija się maty trzcinowe, które następnietynkuje się, dzięki czemu uzyskuje się gładkąpłaszczyznę sufitu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODROST

  PODROST — młode pokolenie drzew, powstałew zasadzie z samosiewu, które wyrosłojuz z warstwy runa i ze względu na swój składgatunkowy i jakość ma warunki utworzeniaw przyszłości górnej warstwy drzewostanu.Najcenniejsze pod wzglcdem hodowlanymsą większe, zwarte kępy podrostów, a nic małegrupy lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRYWKA

  PODRYWKA — narzędzie do połowu rybużywane głównie w rzekach; wykonane jestz tkaniny sieciowej, rozpiętej na 2 skrzyżowanychpałąkach, osadzonych na długim, drewnianymtrzonku. Narzędzie opuszcza się do wody,gdzie ono rozpościera się poziomo i szybkopodrywa się je ponad powierzchnię wody z chwilą,gdy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRZUCANIE NOWORODKÓW

  PODRZUCANIE NOWORODKÓW — zabieranienoworodków zwierząt futerkowych matkomwychudzonym, chorym lub posiadającymzbyt liczne potomstwo i podkładanie zabranychosesków innej samicy, z nielicznym potomstwemi mogącej wy karmić podrzucone oseski; np. w hodowlinorek nadliczbowe lub niedokarmionenoworodki zabrane matce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSIĄKANIE

  PODSIĄKANIE — zdolność gleb do podnoszeniawody z warstw niżej leżących ku górzewbrew sile ciężkości; podsiąkanie odbywa sięprawic wyłącznie pod wpływem sił kapilarnych;dzięki podsiąkaniu rośliny w wielu wypadkachmogą być zaopatrywane w wodę z tych warstw,do których nie sięgają ich korzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSIEWACZ

  PODSIEWACZ — część młocami, której zadaniemjest oddzielenie zgonin (krótkich kawałkówsłomy) od ziarna i plew, przesypującychsię przez —*wytr2Jjsacz i kosz -*klepiska. Podsiewaczma kształt schodkowego pomostu,jest zawieszany na drewnianych sprężynachi jest nieco nachylony ku wylotowi młocami;wykonuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKŁADKI GENERATYWNE

  PODKŁADKI GENERATYWNE —podkładkiuzyskane z nasion, stosowane dla odmian uprawnychdrzew owocowych. W polskim sadownictwieogromna większość drzew owocowychszczepiona jest na podkładkach generatywnych;ustępują one -► podkładkom wegetatywnym podwzględem jednorodności (odznaczają się dużązmiennością)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKŁADKI WEGETATYWNE

  PODKŁADKI WEGETATYWNE —podkładkidla odmian uprawnych drzew owocowych uzyskanew wyniku rozmnażania wegetatywnego,np. -*kopczykowania lub-♦sadzonkowania; majątę wyższość nad generatywnymi, że są zupełniejednorodne, natomiast podkładki generatywne,czyli siewki, odznaczają się duią zmiennością.W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokośnik KŁOSÓW

  Pokośnik KŁOSÓW — urządzenie zakładanena przyrząd tnący maszyn żniwnych.I-kładajace się z długich palców; stosuje sięjg przy zbiorze zbóż wyległych. Rozstawienieoaiców podnośnika zależy od długości źdźbełk o s z o n e g o zboża, nie powinno jednak wynosićwięcej niż 40...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pODOKIENNIK

  pODOKIENNIK — wykończenie muru podoknem od strony wewnętrznej lub zewnętrznej.P o d o k ie rn ik wewnętrzny wykonuje się z płytydrewnianej, lastrikowcj, marmurowej lub z blachy.Pod o k ien n ik zewnętrzny ma ułatwiać spływaniewody deszczowej, dlatego wykonuje się go w postacifartucha z blachy, płytek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt

Do góry