Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA

  POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA —objętość cylindra zawarta między dnem tłokai wewnętrzną ścianką głowicy cylindra, gdy tłokznajduje się w dolnym zwrotnym punkcie. Pojemnośćskokowa określa ilość mieszanki zasysanejdo cylindra, dJatego moc silnika jestwprost proporcjonalna do pojemności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POIDŁO PASIECZNE

  POIDŁO PASIECZNE — przyrząd do zbiorowegopojenia pszczół; najczęściej stosowanesą poidła z wodą powoli spływającą z krytegozbiornika po desce ustawionej pochyło i zaopatrzonejw skośnie nabite listewki lub w zygzakowatewyżłobienia; poidło drugiego typustanowi płytki otwarty zbiornik (blaszany...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJEMNOŚĆ POWIETRZNA GLEBY

  POJEMNOŚĆ POWIETRZNA GLEBY —zapas powietrza w glebie stanowiący różnicęmiędzy -♦ porowatością gleby a jej kapilarnąpojemnością wodną; gleby wymagają melioracji,jeżeli ich pojemność powietrzna jest mniejszaniż 6%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSZYT

  PODSZYT — dolna warstwa drzewostanu w lcsiezłożona z krzewów i przygłuszonych drzew,chroniąca glebę (ocienia, zasila ją w ściółkę itp,).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWALINA

  PODWALINA, p rz y c ie ś — element wiążącyściany drewniane u dołu; podwaliny służądo przeniesienia obciążeń ze ścian na muryfundamentowe oraz jako oparcie dla słupówścian szkieletowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGŁĘBIANIE WARSTWYORNEJ

  POGŁĘBIANIE WARSTWYORNEJ _ ]L r u s z a n i e podglebia przez coraz głębszą orkęinb stosowanie pogłębiaczy; im głębsza jestwarstwa orna, tym lepsze są warunki wchłanianiawody opadowej i tworzenia przez roślinybfitszego systemu korzeniowego, co wpływana lepsze plonowanie. Pogłębianie musi byćs to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogłowie bezrasowe

  Pogłowie bezrasowe— pogłowie jakiegośgatunku zwierząt domowych, nad którymnie prowadzi się pracy hodowlanej w określonymkierunku. Może to być grupa zwierząt nic związanychmiędzy sobą wspólnym pochodzeniem,np. mieszańce uzyskane w wyniku bczplanowychkrzyżowań ras kiedyś sprowadzonych na danyteren...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGODA

  POGODA — całokształt zjawisk fizycznych występującychw atmosferze w danej chwili lubw pewnym okresie czasu nad danym terenem.Przewidywaniem (prognozą) stanów pogody zajmujesię tzw. meteorologia synoptyczna (-* prognozapogody).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODS1EW ŁĄKI LUB PASTWISKA

  PODS1EW ŁĄKI LUB PASTWISKA - zabiegmający na celu wprowadzenie do zbiorowiskaroślinnego łąki lub pastwiska nowych roślinprzez wysiew ich nasion. Dąży się zwykle do wprowadzeniatych spośród roślin pożytecznych,które mogą się utrzymać w danych warunkach,a których brak w zbiorowisku. Wysiew nasionbywa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRAMIĘ

  PODRAMIĘ — odcinek kończyny przedniejpomiędzy stawem łokciowym a nadgarstkiem;zrąb podramienia stanowią kości podramienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt

Do góry