Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  POLARYZACJA

  POLARYZACJA — przesunięcie się ładunkówelektrycznych w cząsteczkach chemicznych, w dielektrykach(ciałach, na których powierzchniwytwarzają się ładunki elektryczne pod wpływempola elektrycznego lub magnetycznego), w elektrodachitd., a także zjawisko związane z ograniczeniemdrgań światła do drgań w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI

  POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI—organizacjabranżowa, bodąca członkiem CentralnegoZwiązku Kółek Rolniczych, zrzeszająca związkipszczelarskie na terenie kraju; członkami PPZ sąwojewódzkie związki pszczelarzy oraz okręgowespółdzielnie pszczelarskie. W terenie pszczelarzesą zrzeszeni w powiatowych i miejskich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLEWA

  POLEWA — powłoka wykonana przez powleczeniekafli, płytek ściennych, rur kamionkowychi wyrobów sanitarnych tlenkami różnych metalialbo szkliwem i wypalenie w wysokiej temperaturzew piecach ceramicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY

  POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY — różnesubstancje zawarte w paszy, zaspokajającepotrzeby pokarmowe zwierząt; do najważniejszychskładników pokarmowych należą: -* białko,-♦amidy, włókno, —►bezazotowe substancjewyciągowe, tłuszcz, związki mineralne i witaminy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

  POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - organizacjaspołeczna zrzeszająca miłośników sportuwędkarskiego; ma osobowość prawną i zatwierdzonystatut; celem jej jest rozwój sportu wędkarskiego,dbałość o zarybianie powierzonychsobie wód śródlądowych oraz szerzenie w społeczeństwiezasad ochrony przyrody. Jedynie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLĘDWICA

  POLĘDWICA, s c h a b — zwyczajowe określeniewyrębu półtuszy wieprzowej, obejmującegogórną partię środkowej części tułowia tucznika;stanowi — poza szynką — najcenniejszy wyrąbpółtuszy; po usunięciu kości kręgosłupa polędwicawieprzowa używana jest do wyrobu najwyższejjakości konserw (pork loin)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOS

  POKOS — 1) koszenie; używa się zwrotu„pierwszy pokos” lub „drugi pokos” dla określenia kolejnego koszenia łąki w okresie *?gc"tacyjnym; 2) warstwa skoszonej roślinnościp o w s t a ją c a za kosiarką lub za koszącym kosąpracownikiem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLICHLOROWANE CYKLODIENY

  POLICHLOROWANE CYKLODIENY, insektycydycyklodienowe — grupa związków'organicznych, do której zalicza się pochodnew iclochlorowe indenu, dwuendometylenonaftalenui ->polichlorowane terpeny. Związki tegotypu cechuje szeroki zasięg działania owadobójczego;są to trucizny kontaktowe, trucizny przewodupokarmowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOSTY

  POKOSTY — produkty otrzymywane z olejówroślinnych, przeważnie z lnianego, przezich ogrzewanie, z niewielkim dodatkiem tlenkówołowiu, manganu, kobaltu, cynku itp. Pokostysłużą do wyrobu farb olejnych, lakierów,ceraty, kitów okiennych, do impregnacji tkanin’,skór, łodzi, różnych przedmiotów drewnianychitp. w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLISIARCZKI

  POLISIARCZKI — nieorganiczne związki siarkitworzące się np. w wyniku gotowania siarkiz mlekiem wapiennym; działają one jakobin,sektofungicydy; powszechnie stosowane są przedewszystkim polisiarczki wapniowe (-►ciecz kalifornijska)oraz barowe (-»Solbar).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt

Do góry