Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  POMONIT

  POMONIT (nazwa handlowa) — preparat zawierającyjako substancję aktywną kwas alfanaftyIooctowy;stosuje się go do przerzedzaniakwiatów w celu zapobiegania przedwczesnemuopadaniu owoców; daje również doskonałe wynikiprzy przesadzaniu wieloletnich drzew, powodującstymulację wzrostu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMPA DO GNOJÓWKI

  POMPA DO GNOJÓWKI — urządzenie doprzepompowywania gnojówki z wgłębionychzbiorników do beczek lub beczkowozów; pompydo gnojówki są budowane jako przeponowe lubodśrodkowe; pompy przeponowe są napędzaneręcznie, pompy odśrodkowe wymagają napędumechanicznego; najbardziej rozpowszechnionąu nas pompą do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMPA OLEJENIA SILNIKA

  POMPA OLEJENIA SILNIKA — pompaumieszczona w najniższym miejscu miski olejowejsilnika, która czerpie olej, a następnie podajego przez filtry do łożysk wału korbowego i innychpunktów smarowania silnika, najczęściejstosuje się zębate pompy olejenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMARAŃCZA SŁODKA

  POMARAŃCZA SŁODKA (Cfrus sinensis) —drzewo owocowe z rodziny rutowatych (Rutaceae)pochodzące z Chin; owoce barwy pomarańczowejo ciężarze 100—300 g. słodkie; zawartośćwitaminy C około 66 mg%. Najwięcej pomarańczyuprawia się obecnie w południowych stanachUSA, a następnie w krajach położonych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poprawka

  Poprawka — 1) druga dokładniejsza-»przerywkaw celu usunięcia zbędnych buraków, którenie zostały wyrwane za pierwszym razem lub wyrosłypóźniej. 2) dosadzanie roślin produkowanychz rozsady (pomidory, kapusta) w miejscachgdzie się nie przyjęły poprzednio posadzone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIAROWE INSTRUMENTY

  POMIAROWE INSTRUMENTY — preyrzą.dy służące do pomiarów kątów oraz odległościi wysokości punktów terenu przy sporządzeniuplanów lub map topograficznych; do pomiarukątów używa się t e o d o l i t ó w , do pomiaruodległości i wysokości — t a c h yme t r ów, dopomiaru wysokości — n i w e l a t o r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKREWIEŃSTWO

  POKREWIEŃSTWO — stosunek łączący osobnikipochodzące od wspólnego przodka; pokrewieństwomoże być bliższe lub dalsze, zależnieod tego, czy wspólny przodek jest jeden,czy jest ich więcej, oraz od tego, w którympokoleniu wspólny(i) przodek(kowie) występuje(ą); miarą pokrewieństwa jest s topieńp o k r e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLOWANIE

  POLOWANIE — „tropienie, ściganie, strzelaniei łowienie sposobami dozwolonymi zwierzynyżywej, zmierzające do wejścia w jej posiadanie"(wg ustawy z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli,ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim),praktycznie — wszelkie czynności mającena celu zabicie zwierzyny przy użyciu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLANY

  POLANY — rodzaj łąk górskich powstałychna porębach leśnych bardziej płaskich partiilasu; są wilgotniejsze niż hale, a ich roślinnośćbardziej bujna i soczysta niż halna. Namta obejmuje takż? wszelkie łąki i pastwiskaśródleśne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

  POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI — zrzeszenieosób uprawiających łowiectwo; najniższą jednostkąorganizacyjny jest koło łowieckie; dozadań PZL należy troska o rozwój łowiectwai współdziałanie z organami administracji państwowejw zakresie wykonywania ustawodawstwałowieckiego. Członkiem koła łowieckiego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt

Do góry