Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  POŚPIECHY

  POŚPIECHY — te osobniki roślin dwuletnich(buraków, marchwi), które już w pierwszymroku uprawy wypuszczają pędy kwiatowe; wytwarzaniesię pośpiechów jest szkodliwe, gdyżobniża wartość użytkową sprzątanych korzeni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROMETR

  POROMETR — przyrząd do pomiaru wody parującej;ilość wyparowanej wody wskazuje wychylającasię wskazówka lub odczytuje się ją na.ikali śruby mikromctrycznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROST

  POROST — okrywa roślinna łąki lub pastwiska;określenie dość często używane w ląkarstwiew związku z oceną wydajności i składu botanicznegoużytku zielonego. Porost może być wysoki,niski, zwarty, luźny, bujny lub marny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROWATOŚĆ GLEBY

  POROWATOŚĆ GLEBY — stosunek objętościwolnych przestrzeni (przestworów) w gkbiedo objętości gleby wyrażony w procentach; odporowatości gleby zależy jej przewiewnotó, szybkośćogrzewania się, pojemność wodna i przepuszczalność;porowatość gleb waha się np.w granicach 30—40% w glinach zwałowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH”

  „POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH” — dwumiesięcznik,organ Wydziału V — Nauk Rolniczychi Leśnych PAN; publikuje artykuły problemoweze wszystkich dziedzin nauk rolniczych,wypowiedzi dyskusyjne, dotyczące teoretycznychpodstaw i węzłowych problemów rolnictwa ważnychdla gospodarki narodowej; informujeo postępach nauk...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA

  POPULACJA — 1) zbiór osobników jednegogatunku zamieszkujących określony teren; osobnikidanej populacji mogą się różnić między sobątylko nieznacznie, np. wzrostem, zabarwieniemitp.2) zróżnicowane zbiorowisko roślin tego samegogatunku o wspólnym pochodzeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIDOR UPRAWNY

  POMIDOR UPRAWNY (Lycopcsircon esculen•tum) — samopylna, jednoroczna roślina warzywnaz rodziny psiankowatych (Solanaceae); pochodziz Ameryki; w Polsce pomidor rozpowszechnił siędopiero po pierwszej wojnie światowej, a obecniejest jednym z popularniejszych i szeroko uprawianychwarzyw. Wartość biologiczna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORA SIEWU

  PORA SIEWU — okres siewu najodpowiedniejszydla danej rośliny uprawnej, w którym możnasiać roślinę bez obawy obniżenia plonów; zależyod właściwości rośliny oraz od warunków siedliska(przede wszystkim klimat i gleba).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIDOROWA PASTA

  POMIDOROWA PASTA — koncentrat pomidorowygęstej, maziste] konsystencji, o zawartości30—40% suchej masy, wyrabiany z przecieru pomidorowegoprzez 5—8-krotne zagęszczenie; pakowanyjest w puszki i słoje szklane; ma zastosowaniew gospodarstwach domowych do przyrządzaniapotraw, w przemyśle rybnym — do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORODÓWKA

  PORODÓWKA — pomieszczenie przeznaczonedo wycielania się krów, czyste, widne i zabezpieczoneprzed hałasem. Krowy przebywają w porodówceokoło 7 dni: 3 dni przed wycieleniem i 4 dnipo wycieleniu; liczba miejsc w porodówce powinnawynosić 15% ogólnego stanu krów dojnych;długość stanowiska 2,75 m, szerokość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt

Do góry