Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PRODUKTY OWOCOWE I WARZYWNE

  PRODUKTY OWOCOWE I WARZYWNE —przetwory owocowe i warzywne wyrabiane w zakładachprzemysłowych i w gospodarstwach domowych.Ze względu na wielką różnorodnośćowoców i warzyw, różne sposoby przerobu orazmetody utrwalania istnieje ogromna ilość rodzajówproduktów owocowych i warzywnych; najważniejszez nich są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĘCIK

  PRĘCIK — zmieniony listek rośliny wytwarzającymęskie komórki rozrodcze (-►ziarnka pyłkowe);składa się ztzw. nitki i główki,w skład której wchodządwa pylniki połączonełącznikiem;każdy pylnik zawierapo dwa woreczki pyłkowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWOCHEŃSKI Roman

  PRAWOCHEŃSKI Roman (ur. 1877) — biolog,zootechnik, członek Polskiej AkademiiNauk, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie,pracownik naukowy Instytutu Zootechnikiw Krakowie; wybitny znawca hodowli zwierzątdomowych, zwłaszcza koni; autor znanych podręcznikówi licznych prac: „Hodowla koni” ,„Hodowla koni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĘDKOŚĆ ROBOCZA

  PRĘDKOŚĆ ROBOCZA — prędkość ruchu,z jaką dana maszyna lub narzędzie powinno sięporuszać, aby zapewnić dobrą jakość pracy i niepowodować uszkodzenia mechanizmów. Prędkośćrobocza maszyn i narzędzi konnych dostosowanajest zasadniczo do normalnego stępa koni (około1 m na sekundę). Prędkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO RYBACKIE

  PRAWO RYBACKIE — zbiór przepisów prawnychobowiązujących w Polsce, które mają zastosowaniew rybactwie w wodach śródlądowych.Najważniejsze z tych przepisów są zamieszczonew Ustawie z dnia 7 marca 1932 r o rybołówstwie(DzURP nr 35, poz. 357 z 1932. r i DzURPnr 110, poz. 976 z 1934 r.), w Ustawie Wodnej(DzURP...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASA Z PODBIERACZEM

  PRASA Z PODBIERACZEM — maszyna dozbierania siana z wałów oraz jednoczesnegoprasowania i wiązania w bele; pracuje zazwyczajw agregacie z przetrząsaczo-zgrabiarką; podbieraczpalcowy w postaci bębna podbiera sianoi podaje na przenośnik, który podaje je do urządzeniaprasującego, gdzie zostaje sprasowanew belę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZIOMKA

  POZIOMKA (Fragaria vesca) — trwała roślinazielna z rodziny różowatych (Rosaceae), rosnącadziko w Europie, Azji i Ameryce. W Polsce najpospolitszaz gatunków dziko rosnących jestpoziomka pospolita (F. vesca), stanowiąca składnikruna lasów i borów oraz zrębów. Wyhodowanoz tego gatunku odmiany uprawne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PPM

  PPM — skrót angielskiego wyrażenia ..partsper million" = części na milion; skrót tegowyrażenia używany jest przy określaniu bardzomałych stężeń; jeśli np. roztwór jakiejś substancjima stężenie 5 ppm, oznacza to, że w milionieczęści roztworu znajduje się 5 części...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZOSTAŁOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

  POZOSTAŁOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ— małe ilości substancji aktywnej, którepozostaje w tkankach roślin, owoców i nasionlub na ich powierzchni; mogą być przyczynazatruć, toteż pozostałość określa się na podstawiespecjalnych badań i dla każdego środkaochrony roślin ustala takie jej normy, aby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASA DO SŁOMY

  PRASA DO SŁOMY — maszyna do prasnwania słomy i siana: prasy budowane są jnu’maszyny samodzielne lub zespoły mechanizmukonstmkcyjme związane z młocarniami iukkombajnami. Sprasowanie słomy zmniejsza straty,ułatwia przechowywanie i transport słomyPrasowanie odbywa się w komorze prasowaniaza pomocą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 104

  praca w formacie txt

Do góry