Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PRÓBOBIORCA

  PRÓBOBIORCA — osoba upoważniona przezwojewódzki wydział rolnictwa i leśnictwado urzędowego pobierania przeznaczonych dobadania w stacji oceny nasion prób materiałówsiewnych zgodnie z przepisami MinisterstwaRolnictwa o próbobraniu (-►próba nasion).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES AEROBOWY

  PROCES AEROBOWY — proces odbywającysię w organizmie przy dostępie tlenu, np. spalaniekwasu pirogronowego do dwutlenku węgla i wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĄCIE

  PRĄCIE — narząd kopulacyjny samców służącydo wprowadzania nasienia do dróg rodnychsamicy; d/ięki swoistej budowie tzw. cial jamistychnarząd ten pod wpływem podnieceniapłciowego wypełnia się krwią, jego objętość i długośćpow iększnją się, stąje się sprężysty i dopierow tej postaci może być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES TECHNOLOGICZNY

  PROCES TECHNOLOGICZNY — część procesuprodukcyjnego związana zc zmianą kształtu,wymiarów, wyglądu (polerowanie, malowanie),położenia (montaż) i właściwości obrabianegoprzedmiotu (obróbka cieplna); proces technologicznyskłada się z -*opcracji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREFABRYKATY

  PREFABRYKATY — elementy konstrukcyjnei materiały budowlane (np. bloki na ściany) wyprodukowanew zakładach prefabrykacyjnychi dostarczane w stanic gotowym lub wyprodukowanena placu budowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA NASIENNA

  PRODUKCJA NASIENNA — rozmnażaniedostarczonych przez hodowlę roślin materiałów'siewnych od superelity lub elity hodowlanej aż donajniższego ustalonego dla danego gatunku-♦stopnia odsiewu, który już jest przeznaczonydo siewu na cele konsumpcyjne. Produkcję nasiennąprowadzą gospodarstwa nasienne i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREPARAT AB

  PREPARAT AB — mieszanina związków chemicznychpowstała w wyniku reakcji siarczanumiedziowego z kredą. Substancją aktywną w tympreparacie jest zasadowy węglan miedziowy ; jegozawartość wynosi 15—16% w przeliczeniu namiedź. Jest szeroko stosowany (w ZSRR) jakosucha zaprawa w celu zwalczania głowni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA ROLNA

  PRODUKCJA ROLNA — produkty pochodzącez wszystkich działów rolnictwa, wyprodukowanewe wszelkiego typu gospodarstwach rolnychprzeznaczone zarówno na sprzedaż, jak i napokrycie wewnętrznych potrzeb gospodarstwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREPARATY MIESZANE

  PREPARATY MIESZANE — preparaty składającesię z dwu lub więcej substancji aktywnych,działających np. grzybobójczo i owadobójczo(-»insektofungicyd); stosowane są głównie dlazmniejszenia liczby zabiegów ochrony roślin.Zabieg dokonany insektofungicydem pozwala najednoczesne zwalczanie szkodliwych owadówi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASOWANIE siana

  PRASOWANIE siana— formowanie sianaza pomocą specjalnej prasy w bryły, zwane belamio kształcie prostopadłościanu i w wymiarachdogodnych do transportu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt

Do góry