Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PRZEPUST

  PRZEPUST — budowla umożliwiająca przeprowadzeniedrogi lub grobli puc/, niewielki ciek*w rowach melioracyjnych najczęściej wykonuje sięprzepusty z ru r betonowych, niczbrojonycho średnicy nie mniejszej niż 60 cm, co umożliwiaoczyszczanie przepustu z namułu; rury układa sicrówno z dnem rowu, na podsypce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIENNE UŻYTKOWANIE

  PRZEMIENNE UŻYTKOWANIE — na przemiankośne i pastwiskowe wykorzystanie użytkówziek»nvch (-rnżytkowanie łąk i pastwisk) lub zakładanieużytków zielonych na polach ornych naokreśloną liczbę Jat.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI — wielkość obliczanaprzy opracowywaniu doświadczeń ścisłycha określająca, jak wielka musi być różnica międzyśrednimi wynikami dla obiektów danego doświadczenia,aby można było różnicę tę uważać za'-istotną, a nic przypadkową. Jeśli np. różnicamiędzy średnimi plonami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPŁYW WODY W CIEKU

  PRZEPŁYW WODY W CIEKU — ilość wodyprzepływającej w rowie lub rzece w ciągu 1 sek.;wyraża się w metrach sześciennych albo w litrachna sekundę lub na minutę; pomiar przepływuw małych ciekach można wykonać za pomocynaczyń, w dużych zaś — za pomocą odpowiednichprzyrządów i obłiczeń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMYSŁ DRZEWNY

  PRZEMYSŁ DRZEWNY — gałąź przemysłu,w której zasadniczym surowcem lub półfabrykatemjest materiał drzewny. Zależnie od metodywykorzystania surowca w przemyśle drzewnymrozróżnia się obróbkę mechaniczną i przeróbchemiczny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGON

  PRZEGON — głębsza bruzda wyciągnięta nazasiewach ozimin lub na polach zaoranych przedzimą dla odprowadzenia wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPONA

  PRZEPONA — przegroda mięśniowa oddzielającajamę piersiową od jamy brzusznej; bardzo■silny mięsień, przez który przechodzą z jamypiersiowej do brzusznej: przełyk, tętnica główna(aorta), żyia czcza tylna oraz inne ważne naczyniai nerwy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZENOŚNIK

  PRZENOŚNIK — urządzenie do przenoszeniaładunków w kierunku pionowym, poziomym lubukośnym. W zależności od rodzaju przenoszonychładunków, warunków pracy i kierunkuprzenoszenia stosuje się przenośniki pracującejako samodzielne maszyny o własnym napędzie,albo jako części składowe innych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGONOWANIE

  PRZEGONOWANIE — wyciąganie głębszychbruzd (przegonów) wzdłuż spadków, na polachobsianych oziminami lub zaoranych głębokoprzed zimą, dla odprowadzania nadmiaru wodygromadzącej się w zimie i na wiosnę w zaklęśnięciachterenu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPIÓRKA

  PRZEPIÓRKA (Coturnix coturnix) — ptak polnyz rodziny bażantowatych (Phasiaiiidae) podobnydo kuropatwy, ale znacznie od niej mniejszy; dośćrzadki w Polsce; zamieszkuje pola i suche łąki;zjada głównie pokarm roślinny i częściowo zwierzęcy,zwłaszcza owady. Gniazduje na ziemi, odmaja do lipca; ma 1 lęg w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt

Do góry