Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PRZETRWALNIK

  PRZETRWALNIK — przeważnie jednokomórkowyżywy organizm roślinny lub zwierzęcy znajdującysię w stanic anabiozy (-+anabioza) zdolnydo przetrwania niesprzyjających warunków bytowania,spowodowanych zbyt wysoką lub niskątemperaturą, brakiem pokarmu itp.; dzięki grubejbłonic, jaka go otacza, jest bardziej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETRZĄŚACZ

  PRZETRZĄŚACZ — maszyna do przetrząsaniaskoszonej trawy Jub siana. Zasadniczą częściąprzetrząsacza jest wał wykorbiony, napędzanyza pomocą kół maszyny, na którego czopachumocowane są obrotowo styliska wideł przetrząsających.Widły, poruszając się dołem do tyłu,chwytają przetrząsany materiał i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETWORNICA

  PRZETWORNICA — agregat składający sięz silnika elektrycznego i prądnicy o wspólnymwale; zależnie od rodzaju prądnicy uzyskuje sięza pomocą przetwornicy zmianę liczby faz lubczęstotliwości i napięcia prądu albo prąd stały.Przetwornice stosuje się w przemysłowych urządzeniachelektrycznych, a na wsi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZERYWKA

  PRZERYWKA — ręczne przerzedzanie zbytgęsto rosnących roślin, z zachowywaniem określonychodstępów w rzędach. Przy przerywcc burakówpozostawia się pojedyncze rośliny, a przyprzerywce kukurydzy — bądź pojedyncze, bądźpo dwie razem. Przep'wa się rośliny, które wymagająwiększej powierzchni do swego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETWORY MIĘSNE

  PRZETWORY MIĘSNE — produkty mięsneuzyskane przez odpowiedni przerób -*mięsa;mięso użyte na przetwory musi być zbadane przezlekarza wet. i uznane za zdatne do spożycia.Do przetworów mięsnych należą:w ę d l i n y (boczki, szynki, balerony oraz kiełbasy),czyli przetwory, które się wędzi i parzy;w y r o b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTAWIANIE SNOPÓW

  PRZESTAWIANIE SNOPÓW — czynnośćmająca na celu dosuszenie zboża, rzepaku i innychroślin. W okresie częstych deszczów snopyustawione w sztygach zamakają, a wiatry niekiedyprzewracają je ; powoduje to nierównomiernośćwysychania i porastanie ziarna w kłosach. W celunormalnego wysuszenia rolnicyprzestawiają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEORANIE

  PRZEORANIE — wykonanie płytkiej orki stosowanepo wykonaniu orki siewnej, w celu zniszczeniawyrosłych chwastów w razie silnegozachwaszczenia roli; ten sposób niszczenia chwastówjest bardziej celowy niż kultywatorowanie,które przesusza i rozpyla rolę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEJŚCIA SIEWNE

  PRZEJŚCIA SIEWNE — z góry zaplanowanezasiewy na każdy rok dla poszczególnych pólgospodarstwa, pozwalające przejść od aktualnychzasiewów do ustalonych -►płodozmianów;okres przejść trwa najczęściej od 2 do 5 lat.Następstwo roślin na poszczególnych polach powinnoodpowiadać miejscowym warunkom glebowymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPŁUKANIE CYLINDRA

  PRZEPŁUKANIE CYLINDRA — proces odbywającysię w silniku spalinowym dwusuwowympolegający na prawie jednoczesnym usuwaniuz cylindra spalin i napełnieniu go powietrzemlub mieszanką; uzyskuje się to przez odpowiednierozmieszczenie i odpowiednią wielkość szczelinwydechowych i wlotowych, dobór momentów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁYK

  PRZEŁYK — odcinek przewodu pokarmowegorozpoczynający się w gardle, a następnie w postacistosunkowo prostej rury przechodzący wzdłuższyi, przez jamę piersiową aż do jamy brzuszneji uchodzący do żołądka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt

Do góry