Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PRZYROST

  PRZYROST — w zootechnice miara szybkości(tempa) wzrostu zwierząt zarówno pod względemmasy, jak i liniowym; rozróżnia się przyrost bezwzględnyi przyrost względny.P r z y r o s t b e z w z g l ę d n y jest stosunkiemzwiększenia się ciężaru lub wymiarów zwierzęciado czasu, w jakim to zwiększenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKRYCIE NASION

  PRZYKRYCIE NASION — 1) grubość warstwygleby przykrywającej wysiane nasiona;2) czynność przykrywania zasianych nasion; posiewie rzutowym przeważnie przykrywa się nasionaza pomocą bron, po siewie rzędowym trzebabronować lekką broną, jeżeli nasiona są zleprzykryte (-♦siew); po siewie rzędowym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZĘSŁO

  PRZĘSŁO — część poziomego elementu konstrukcyjnegozawarta między dwiema podporami,np. odcinek stropu między dwoma żebrami,odcinek belki między dwoma podciągami lubsłupami, odcinek mostu między dwoma filarami!!*« iednoprzęsłowa ma dwie podpory,belka dwuprzęsłowa ma ich trzy, a belka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYDUCHA

  PRZYDUCHA — wyczerpanie się tlenu rozpuszczonegow wodzie; występuje często w zbiornikachwodnych w zimie pod szczelną pokrywąlodową, powodując duszenie się ryb i innychzwierząt wodnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKASZANIE

  PRZYKASZANIE — przycinanie sierpem lubkosą górnych liści rośliny bez naruszania kłosaznajdującego się w pochwie liściowej. Zabieg tenpowinien być wykonywany odpowiednio wcześniena zasiewach zbóż, którym grozi wylegnięciewskutek zbyt silnego wzrostu; ścięcie górnychliści osłabia wzrost roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWODNIA

  PRZEWODNIA — odmiana, którą szczepi sięna podkładce, aby z niej wytworzyć pień,a czasem i nasady głównych konarów drzewaowocowego. Dopiero na przewodniej szczepi sięodmianę, która ma owocować. Najczęściej stosujesię przewodnią dla zwiększenia odpornościna mróz drzewa owocowego. Dla jabłoni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTĘP BIAŁY

  PRZESTĘP BIAŁY (Bryoniaalba)—roślina z rodziny dyniowatych(Cucurbitaceae),trująca; bylina u nas zdziczała;jej grube i mięsiste korzeniesą surowcem leczniczym;kraje się je w plastryw celu ułatwienia procesususzenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWODY ELEKTRYCZNE

  PRZEWODY ELEKTRYCZNE — druty lublinki nieizolowane albo izolowane służące doprzesyłania prądu elektrycznego. Jako izolacjeprzewodów stosuje się powłoki lakierowe, gumowelub z mas plastycznych albo oploty bawełniane;w szczególnych warunkach stosuje sięosłony pancerne lub ołowiane, niezależnie odizolacji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESZCZEPIANIE

  PRZESZCZEPIANIE — 1) transplatacja; przenoszenietkanek albo całych organów bądź ichczęści z jednego miejsca organizmu roślinnegolub zwierzęcego na drugie, albo też z jednegoosobnika na innego, tak aby część przeszczepionazrosła się z otaczającymi komórkami i zastąpiłabrakującą tam część tkanki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŻUWANIE

  PRZEŻUWANIE — powiómc dokładne żuciepokarmu roślinnego zwróconego do jamy ustnejze żwacza, w którym ulega w-stępnym przemianom— rozmiękczeniu, nawilgoceniu i nadtrawieniuprzet: bakterie; przeżuwacze przeciętniew 40 min. po najedzeniu się rozpoczynąją przeżuwanie.Po dokładnym przeżuciu każdy kęsjest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt

Do góry