Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  RĄCZNIK POSPOLITY

  RĄCZNIK POSPOLITY, rycynus (Ricin^communis) — roślina wieloletnia z rodziny wilczomleczowatych(Euphorbiaccac)\ w krajach o ciepłymklimacie rośnie jako drzewo lub krzeww Polsce uprawiany jako roślina jednoroczna'Nasiona rącznika zawierają około 46% tłuszczuz którego uzyskuje się olej rycynowy, stosowanyw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAFINOWANIE CUKRU

  RAFINOWANIE CUKRU — przerób cukrub ia łk o lub surowego na uszlachetniony cukierrafinowany (-►cukier biały); rafinowaniu podlegaprzede wszystkim cukier I i II rzutu. Doodważonej ilości cukru dodaje się 10 do 15% wodyi po wymieszaniu przepuszcza się otrzymaną masęprzez wirówkę, podobnie jak przy produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACIBORSKI Marian

  RACIBORSKI Marian (1863—1917) — profesorbotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;autor prac z dziedziny morfologii roślini nauki o roślinach minionych epok, równieżo chorobach tytoniu; pionier ochrony przyrodyw Polsce.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAJGRAS WYNIOSŁY

  RAJGRAS WYNIOSŁY (Arrhenatherum e/a.tius) — roślina z rodziny traw (Gramineae), zwanao w s i k i e m w y n i o s ł y m lub r a j gr a s emf r a n c u s k i m ; wartościowa, wieloletnia trawaluźnokępowa łąk średnio wilgotnych i suchszych*pod wpływem użytkowania pastwiskowego ustęlpuje z porostu; wchodzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACICA

  RACICA — końcowy odcinek kończyny bydła,małych przeżuwaczy i świń; budowa racic jestzbliżona do budowy -♦kopyta.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PURPURA WZROKOWA

  PURPURA WZROKOWA, rodopsynasubstancja światłoczuła, barwne białko złożone(-♦chromoproteidy), w skład którego wchodzibarwnik pochodny witaminy A (retinen), występującyw słupkach siatkówki oka; powstajew ciemności w siatkówce (-► oko), a pod wpływemświatła ulega rozkładowi. Niedobór witaminy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁAPKA ŚWIETLNA

  PUŁAPKA ŚWIETLNA — lampa, najczęściejelektryczna, pod którą znajduje się zbiornikzawierający wodę z dodatkiem nafty lub innegośrodka trującego; przywabione światłem owadynocne wpadają do wody i giną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁAWSKA RASA ŚWIŃ

  PUŁAWSKA RASA ŚWIŃ — jedyna rodzimapolska rasa trzody chlewnej; powstała na Lubelszczyźnie(Gołąb—Puławy) w wyniku skrzyżowaniamiejscowych świń (polska mała krótkoucha)z angielską rasą -*berkszyr; rasę tę stworzyłw latach 1925—1939 prof. d r Z. Zabielski,ówczesny kierownik Zootechnicznej Stacji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUNKT ROSY

  PUNKT ROSY — temperatura, do której trzebaoziębić powietrze, aby zostało całkowicie nasyconeparą wodną; przy dalszym oziębianiu siępowietrza nadmiar pary w'odnej wydzieli się przezskraplanie lub krzepnięcie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁAPKA CHWYTNA ZIEMNA

  PUŁAPKA CHWYTNA ZIEMNA — wąskirowek o stromych ścianach wykopany na granicypola; owady usiłujące przedostać się na chronionepole wpadają w rowki, z których wskutek prostopadłościi gładkości ścian nic mogą się wydostać.Jeżeli rowki zostaną ponadto opylone środkiemowadobójczym — schwytane owady...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt

Do góry