Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ROZRZĄD wody

  ROZRZĄD wody — planowy rozdział zasobówwodnych zapewniający zaspokojenie potrzebbytowych i gospodarczych oraz rozwój gospodarkidanego rejonu. Zc względu na odczuwanyniedobór wody w kraju trzeba prowadzić kompleksowągospodarkę wodą, w tym celu ustala sięwielkość zasobów wodnych i rozdziela je...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPAD WEWNĘTRZNY

  ROZPAD WEWNĘTRZNY — choroba f ilo logicznajabłek odmian jesiennych i wczesnozimowychprzechowywanych w temperaturze 0°;objawy jej występują w listopadzie i w grudniu;miąższ jabłka brązowieje, powierzchnia skórkiprzybiera barwę wodnistoszarą, owoce stają sięmiękkie w dotknięciu; w późnych stadiach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLUŹNIACZ DO MIODU WRZOSOWEGO

  ROZLUŹNIACZ DO MIODU WRZOSOWEGO— przyrząd, skonstruowany na wzórszczotki lub złożony z ruchomych prętów doporuszania galaretowatego miodu w odsklepionychkomórkach plastra w celu łatwiejszegoodebrania go; miodu wrzosowego bez rozluźnienianie da się odwirować.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZSADA

  ROZSADA — rośliny we wczesnej fazie rozwo-’ju, które produkuje się w szklarniach, inspektachlub na rozsadniku z siewu, a po osiągnięciu przeznic odpowiedniego stopnia wzrostu wysadza sięna miejsce stałe (pod „szkłem" albo w gruncie).Rozsada może być uprzednio pikowana albo teżuzyskana bezpośrednio z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPRĄTKI

  ROZPRĄTKI (Schizophyta) — rośliny jednokomórkoweżyjące pojedynczo lub w koloniach;cechą charakterystyczną tych roślin jest brakjąd ra ; substancja jądrowajest rozproszona w cytoplazmie;rozmnażają się bezpłciowoprzez podział; występująwszędzie na lądzie iwodzie, w powietrzu i w różnychorganizmach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMARYN LEKARSKI

  ROZMARYN LEKARSKI (Rosmarinus officinalis)— krzew z rodziny wargowych (Labiatae);dotychczas nie zaaklimatyzowany w Polsce; uprawiasię go jako ozdobną roślinę doniczkową. Liściei otrzymywany z nich olejek lotny są importowanymsurowcem leczniczym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPUSZCZALNIKI

  ROZPUSZCZALNIKI — ciecze służące do sporządzaniaużytkowych lub stężonych roztworówśrodków ochrony roślin, rozcieńczania i rozpuszczaniafarb itd .; powinny być tanie i nic działająceszkodliwie na rośliny; często stosowanymirozpuszczalnikami są: woda, chlorowane węglowodory,aceton, terpentyna i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO

  ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO— coroczny wysiew i zbiór materiałów siewnychod superelity do ostatniego stopnia odsiewu,ustalonego dla danego gatunku roślin uprawnych.Poniew^aź stacje hodowli roślin produkują corocznietylko niewielkie ilości superelit (łub elit hodowlanych),rozmnaża się je tak długo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPYLAJĄCA KOŃCÓWKA

  ROZPYLAJĄCA KOŃCÓWKA — część składowaopryskiwacza ciśnieniowego, w której przepływającapod ciśnieniem ciecz ulega rozpyleniuna drobne krople. Końcówki rozpylające mogąbyć s z c z e l i n o w e — ze szczeliną płaską lubszczeliną ostrą, u d e r z e n i o w e lub wi r o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN

  Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN — proces wy.twarzania przez rośliny nowych osobników; roślinyrozmnażają się płciowo, czyli g e n e r a t y w -n i e (przez połączenie dwóch komórek rozrodczych:męskiej i żeńskiej) lub bezpłciowo, czyliw e g e t a t y w n i e , tj. bez udziału komórekpłciowych, np. przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt

Do góry