Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  RÓJ

  RÓJ — nowa -♦rodzina pszczela, która odłączasię od macierzystej, opuszczając gniazdo wrazz matką, a niekiedy i z kilkoma młodymi matkami.Pszczoły rojowe zabierają do wola pewienzapas pokarmu, wskutek czego stają się cięższe;w 1 kg roju znajduje się około 8 tysięcy pszczół.Silny, tzn. bardzo liczny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTOCZA

  ROZTOCZA, s a p ro flty — organizmy (przeważniedrobnoustroje) rozkładające martwą materięorganiczną, np. szczątki roślinne i zwierzęce,należą do nich m. in. bakterie gnilne liczne grzybyi promieniowce niepasożytmeze, śluzówce itd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUMIAN SZLACHETNY

  RUMIAN SZLACHETNY, rumianek rzymski(Arnhemis nobilis) — bylina z rodziny złożonych(Compositae); znana roślina zielarska,dobrze u nas zaaklimatyzowana. Dla celów leczniczychi kosmetycznych uprawia się wyłącznieodmianę pełnokwiatową; surowcem są ususzonekoszyczki kwiatowe zebrane na początku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓJKA

  RÓJKA — dzielenie się -♦rodzin pszczelich(rojenie się), odbywające się w porze maksymalnegoich rozwoju (zwykle czerwiec — począteklipca); poprzedza ją wychów trutni, a następnie•zakładanie -♦mateczników. Po złożeniu jaj do—♦miseczek, co matka robi z przerwami, rodzinawchodzi w stan nastroju rojowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTWÓR GLEBOWY

  ROZTWÓR GLEBOWY, faza c ie k ła gleb —krążąca w glebie woda, w której są rozpuszczonesole różnych związków mineralnych lub organicznych;ilość ciaJ rozpuszczonych w wodziekrążącej w glebie oraz ich rodzaje są bardzoróżne i zmienne; zależą od rodzaju gleby i zawartychw niej składników, od ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻOWATE

  RÓŻOWATE (Rosaceae) — rodzina botaniczna,do której należą rośliny zielne oraz prawiewszystkie krzewy i drzewa owocowe strefyumiarkowanej, m.in. jabłoń, grusza, śliwa, poziomka,malina, a także gatunki uprawiane ja korośliny ozdobne, np. róża, głóg; kwiaty mająpromieniste, okółkowe, obupłciowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMYWALNOŚĆ GRUNTU

  ROZMYWALNOŚĆ GRUNTU — odpornośćgruntu na mechaniczne działanie płynącej wody;laboratoryjna metoda określania rozmywalnościgruntu polega na ustaleniu prędkości rozpadaniasię grudek gleby w wodzie stojącej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRODCZE GRUCZOŁY

  ROZRODCZE (płciowe) GRUCZOŁY —część układu rozrodczego (u samic jajniki,u samców -♦jądra), w której powstają komórkipłciowe: żeńskie — jaja i męskie — plemniki;podczas zapłodnienia komórki te łączą się, dającpoczątek nowemu organizmowi potomnemu.G r u c z o ł y p ł c i o w e d o d a t k o w e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPAD MĄCZYSTY

  ROZPAD MĄCZYSTY — choroba fizjologicznajabłek, występująca przy końcu okresu przechowywania;miąższ chorego owocu przybieramączystą, kaszowatą konsystencję; czasami jabłkopęka, przy czym szczelina otacza owoc; odsłoniętymiąższ nie brązowieje jak miąższ zdrowegoowocu, ponieważ enzymy utleniające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLEWACZ WODY AMONIAKALNEJ

  ROZLEWACZ WODY AMONIAKALNEJ —urządzenie do nawożenia przez wprowadzanie wodyamoniakalnej pod powierzchnię gleby, zmontowanena kultywatorze traktorowym. Zasadniczymiczęściami rozlewacza są urządzenia czerpakowei rozdzielcze; ze zbiorników umieszczonych naramie kultywatora, bądź na traktorze, woda...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt

Do góry