Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  SCHŁADZANIE

  SCHŁADZANIE — oziębianie produktów lubsurowców, podczas którego następuje szybkieobniżenie ich początkowej temperatury do temperaturyprzechowywania określonej przepisamilub przyjętej zwyczajowo; stosuje się w celu ograniczeniaujemnego wpływu temperatury otoczenian a właściwości szybko psujących się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SARCINA

  SARCINA, sześcionki - bakterie należne doziarniaków, tworzące kolonie bakteryjne w ks£riciepakiecików, niektóre gatunki Sarcina rozktedająw glebie mocznik, mne mogą wywoływaćm. in. psucie się piwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saseksy

  Saseksy , Sussex — rasa kur typu ogólnouźytkowcgo,pochodząca z Anglii. Kształtemi wielkością przypominają rodajlendy. Upierzeniegronostajowe, zausznice i policzki — czerwone,oczy duże o czerwonobrunatnej, pomarańczowejlub żółtej tcczów'ce. Nogi o mocnej budowie,skoki nieopierzone, barwy żółtoszarej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saturacja

  Saturacja — zabieg stosowany w cukrowniach;polega na traktowaniu mieszaniny sokuburaczanego i wapna bezwodnikiem węglowymw celu oczyszczenia soku z niecukrów; bezwodnikwęglowy tworzy z wapnem węglan wapnia, którywytrąca się i osadza wraz z zanieczyszczeniamiw postaci szlamu. Sok się oczyszcza w ten sposóbz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOZAPŁON PALIWA

  SAMOZAPŁON PALIWA — samoczynne zapaleniesię mieszanki paliwowej w komorze sprężaniasilnika spalinowego wskutek wzrostu temperaturymieszanki paliwa pod wpływem jejsprężenia w cylindrze. Zależnie od rodzaju paliwatemperatura samozapłonu jest różna; na przyspieszeniesamozapłonu wpływa złe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOŹYWNOŚĆ

  SAMOŹYWNOŚĆ, a u to tro fizm — zdolnośćorganizmów roślinnych (roślin zielonych i niektórychdrobnoustrojów) do tworzenia związkóworganicznych z prostych połączeń mineralnych;np. rośliny zielone pobierają z powietrza dwutlenekwęgla, a z gleby wodę oraz związki mineralnei przy udziale energii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANDRY

  SANDRY — zwykle gruboziarniste piaski, powstałew wyniku sortującej działalności wód lodowcowychi polodowcowych; znajdują się naogół w postaci płaskich stożków na przedpolu-►moren czołowych; warstwowanie ich bywawidoczne zazwyczaj dopiero w głębszych poziomach.Nazwa la wskazuje na pochodzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAPONINY

  SAPONINY — związki należące do grupyglikozydów; obniżają wybitnie napięcie powierzchniowewody, dzięki czemu powodująpienienie się roztworów i dlatego mają zastosowaniejako substancje czyszczące; są zazwyczaj trującei powodują rozpuszczanie się krwinek czerwonych;mimo że są bardzo rozpowszechnionew...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALETRZAK

  SALETRZAK — nawóz azotowy stanowiącymieszaninę saletry amonowej z wapniakiem mielonym;produkowany obecnie u nas zawiera od20 do 26% azotu; połowę w postaci saletrzanej,a połowę w formie amonowej ( -* nawozy saletrzano-amonowe). Saletrzak produkuje się w postacidrobnych ziarenek (granulek); nadaje sięna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOPODAWACZ

  SAMOPODAWACZ — urządzenie młocami(MSC-8), służące do podawania zboża przezgardziel do urządzenia młócącego; w tym wypadkupotrzebny jest przenośnik, umożliwiającymechaniczne podawanie skopów z ziemi do młocami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt

Do góry