Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  SELEKCYJNY ARKUSZ

  SELEKCYJNY ARKUSZ — stosowany w chowiejedwabników arkusz papieru z otworamipozwalającymi przechodzić gąsienicom jedwabnikaspod arkusza na jego powierzchnię, na którejrozkłada się karmę, umożliwia przeprowadzenieselekcji gąsienic w czasie ich linienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEALSKIN

  SEALSKIN, foka — skóry z różnych gatunkówpłetwonogich zwierząt; często imituje sięje uszlachetnionymi skórami króliczymi; w tymcelu po usunięciu z króliczych skór włosów ościstychi przewodnich (pokrywowych) wybarwia sięwłosy puchowe u podstawy (przy mizdrte) nakolor ciemno-czerwono-brązowy, a na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEKTYWNOŚĆ

  SELEKTYWNOŚĆ, w y b ió rc z o ś ć ś ro d k ao ch ro n y ro ś lin — niszczenie lub hamowanierozwoju tylko określonego czynnika chorobotwórczego,szkodnika lub chwastu; selektywnośćdziałania może być zaletą lub wadą. W ochronieroślin selektywność działania środków chemicznychjest często pożądana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEDYMENTACJA

  SEDYMENTACJA — osiadanie cząstek w wodzielub innej cieczy na zasadzie różnicy ciężaru;im grubsze i cięższe są cząstki tworzące zawiesinęgleby, tym szybciej osiadają. Dlatego też rzekiszybko płynące (w swym górnym biegu) osadzajągrubszy materiał, żwir, gruby piasek, a wolnopłynące (w dolnym biegu)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATURACJA HODOWLANA

  SATURACJA HODOWLANA — przesąd(błędne mniemanie) hodowlany polegający nawierze, że następujące po sobie, kolejne potomstwatej samej pary kojarzonych zwierząt staje sięcoraz bardziej podobne do ojca. Dziać się to mawskutek coraz większej saturacji (nasycania się)organizmu samicy wydzielinami płciowymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMPOŁOWSKI Antoni

  SEMPOŁOWSKI Antoni (1847—1936) — rolnikpolski, prowadzi! wykłady z zakresu uprawyroli i doświadczalnictwa w Wyższej Szkole Rolniczejw Zbikowie. W 1880 r. założył stację ocenynasion przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwaw Warszawie, a od 1892 r. kierował Stacją Doświadczalnąw Sobieszynie; autor prac:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKATOR

  SEKATOR — nożyce ogrodnicze o wygiętychostrzach do przecinania cienkich gałęzi. Do przecinaniagałęzi wyżej położonych w koronachdrzew' służy sekator umocowany na tyczce, tzw.pobocznik; ostrze przymocowane do tyczki jestnieruchome, do ramienia zaś drugiego ostrzaprzywiązany jest sznurek, za który...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHAGYA

  SCHAGYA (czyt. szagia) — ród koni półkrwiarabskiej wyhodowany w XIX w. na Węgrzech;maść przeważnie siwa; ogiery tej rasy wywarłyduży wpływ w rejonach hodowli koni typu szlachetnego,zwłaszcza w województwach: kieleckim,lubelskim, krakowskim i rzeszowskim.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERWATKA

  SERWATKA — uboczny produkt przerobu mlekana sery* > kazeinę; wydziela się z mleka w następstwiekurczenia się skrzepu; zawiera 92,5—92,7% wody. 0,7% tłuszczu, 1—1,1% białek,4t3—5,0% laktozy (-►cukier mlekowy), 0,6—0,8% popiołu; w postaci naturalnej (św-ieża) lubw proszku (po wysuszeniu) wykorzystywana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKCJA ZWŁOK

  SEKCJA ZWŁOK — pośmiertne badanie powłoki narządów wewnętrznych padłych lub zabitychzwierząt; ma podstawowe znaczenie dlarozpoznawania zaraźliwych chorób zwierząt

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt

Do góry