Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  SIEWNIK KOMBINOWANY

  SIEWNIK KOMBINOWANY — siewnik do |jednoczesnego wysiewu nasion i nawozu (np. burakówi superfosfatu); ma on dwie skrzynie —jedną na nawóz i drugą na nasiona; redlice takiegosiewnika mają dwie gardziele: w przedniejznajduje się przewód nawozowy, a w tylnej nasienny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOŚNIK BURACZAK

  SKOŚNIK BURACZAK (Phthorimaea ocellatella)— motyl z rodziny skośnikowatych (Gelechudae);gąsienice długości do 14 mm, szarozielonez czerwonymi przerywanymi liniami wzdłużgrzbietu i boków, z trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,sprzędzają młode środkowe liście buraka ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKIBA

  SKIBA — część powierzchniowej warstwy gleby,w* kształcie wstęgi, podcinana lemieszem pracującegopługa i odkładana na bok po jej odwróceniu;podczas odwracania skiba podlega kruszeniui spulchnieniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SILOS

  SILOS — zbiornik służący do zakiszania pasz,nieprzepuszczalny i bardzo szczelnie zakryty.Silosy mogą być różnego rodzaju: nadziemne,wysokie, w postaci wież — i dlatego nazywanewieżowymi; częściowo wgłębione w ziemię, gdy1/3 zbiornika wystaje ponad powierzchnię; orazzupełnie wgłębione, gdy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKÓRNE GRUCZOŁY

  SKÓRNE GRUCZOŁY — gruczoły różnychtypów, wykształcone z naskórka okrywającegopowierzchnię całej skóry; najliczniejsze są gruczoły-* łojowe i potowe, poza tym gruczoły-♦woszczkowe, a także gruczoły mlecznei szereg mniej ważnych, charakterystycznych jedyniedla niektórych gatunków zwierząt, np.gruczoły...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAŁA MACIERZYSTA

  SKAŁA MACIERZYSTA — warstwa skorupyziemskiej leżąca zazwyczaj na głębokości 1—2 mpod glebą, która nie podlegała jeszcze większemuwpływowi wietrzenia; może to być nic zwietrzałaglina, piasek albo twarda skała. Np. rędzina powstajez wapienia; nie zwietrzały wapień jest więcskałą macierzystą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SILOS ZBOŻOWY

  SILOS ZBOŻOWY — urządzenie do przechowywania,przewietrzania oraz dosuszania ziarnao wilgotności nie większej niż 20%; wykonany jestz dziurkowanej blachy w postaci walca, wewnątrzktórego znajduje się pionowy ażurowy kanał,przez który wdmuchiwane jest za pomocą dmuchawyzimne lub podgrzane powietrze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLEROTY

  SKLEROTY, skle roc ja grzybów — okrągła-Wc lub falisto-meregularne, nieco wydłużone,rzadziej siatkowate, twarde utwory zbudowaneze ściśle przylegających do siebie strzępek grzybni;składają się z ciemnej warstwy zewnętrzneji zwykle jaśniejszej, czasem białej części wewnętrznej.Zawierają dużo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIŁY WYTWÓRCZE

  SIŁY WYTWÓRCZE — środki produkcji i Iu.dzic posługujący się nimi w procesie produkcjidóbr materialnych; charakteryzują technicznąstronę produkcji w odróżnieniu od stosunkówprodukcji, które określają społeczną stronę produkcji;najbardziej zmiennym składnikiem siłwytwórczych są narzędzia pracy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOCZOGONY

  SKOCZOGONY (Collembola) — owady bezskrzydłe,drobne, zwykle długości poniżej 3 mm,krępe lub wydłużone; głowa zaopatrzona w stosunkowokrótkie i grube czułki; narządy gębowegryzące; nogi tułowiowe dobrze rozwinięte, a nabrzusznej stronie przedostatniego członu odwłokawyrostek rozwidlony ruchomy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt

Do góry