Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  SŁUPNICA

  SŁUPNICA — nazwa populacji rzepaku jaregouprawianegow gospodarstwach chłopskich w województwierzeszowskim.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁODOWANIE

  SŁODOWANIE — przygotowywanie -+słodu;polega na moczeniu ziarna zbóż (najczęściejjęczmienia), wywoływaniu kiełkowania i suszeniuskiełkowanego ziarna. Namoczone w -»zalewniziarno kiełkuje 7—9 dni w temperaturze 14—18°(słód mokry), następnie suszy się je, podwyższającstopniowo temperaturę (75—85° dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁODZINY PIWNE

  SŁODZINY PIWNE, młóto — produkt ubocznyuzyskiwany przy wyrobie piwa; w skład słodzinwchodzą łuski i wewnętrzne części ziarna*które nie zostały rozłożone na związki rozpuszczalne.Rozróżnia się słodziny świeże i suszone;świeże zawierają 75—80% wody, 5—7% białkaogólnego, 1—2% tłuszczu, 0,07%...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁONINA

  SŁONINA — tkanka łączna podskórna świniwypełniona tłuszczem; główne złogi słoninywystępują u świń w partii grzbietowej tuszy;u starszych tuczników słoninowych grubośćwarstwy słoniny dochodzi do 12 cm; nadmierniegruba i nierówna słonina stanowi często wadępolskiego bekonu i obniża jego cenę na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁONOROŚLA

  SŁONOROŚLA, halofity — rośliny przystosowanedo wegetacji na glebach zasolonych,o dużym ciśnieniu osmotycznym roztworów glebowych;halofity odznaczają się bardzo dużymciśnieniem osmotycznym soku komórkowego,co im ułatwia pobieranie wody w tych niekorzystnychwarunkach; są znacznie mniej wrażliwena...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁUPEK

  SŁUPEK — 1) w botanice część kwiatu powstającaz przekształconego i zrośniętego brzegamilistka lub kilku listków, występująca u roślinokrytonasiennych; w dolnej części słupekrozszerza się w tzw. zalążnię (->zalążnia), w której mieszczą sięzaiązki (“♦zalążek); ku górzesłupek zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁUPICA

  SŁUPICA— część składowa korpusu pjUKa.służy do złączenia korpusu pługa z grządzielernlub ramą. Słupicą jest odlana ze stali i ma kształtbardzo różny w poszczególnych typach pługówKształt słupicy powinien zapewniać utworzenieprzez odkładnicę i lemiesz gładkiej powierzchni)bez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁABIZNOWY DÓŁ

  SŁABIZNOWY (przylędźwiowy, głodowy)DÓŁ — wgłębienie w bocznej ścianie brzuchapomiędzy guzem biodrowym a ostatnim żebrem;głębokość dołu zależy od stanu utrzymania zwierzęciai od stopnia najedzenia się; u bydła przywzdęciu żwacza w lewy dół słabiznowy wbija...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBIOWOŚĆ

  SKROBIOWOŚĆ zawartość skrobi w użytkowychorganach roślin, np. w ziarnic zbóż,w kłębach ziemniaków; procentową zawartośćskrobi w ziemniakach oznacza się na zasadziezależności między- ciężarem gatunkowym (właściwym)a zawartością skrobi; służy do tego najczęściej—►waga...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBIOWOŚĆ ZIEMNIAKÓW

  SKROBIOWOŚĆ ZIEMNIAKÓW — zawartośćskrobi w ziemniakach wyrażona zwykle w procentach;nie jest ona stała i waha się od 14.5 do24,3%, przeciętnie wynosi 16,6%. Nawet ziemniakitej samej odmiany mogą wykazywać różnązawartość skrobi zależnie od gleby i warunkówklimatycznych danego roku uprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt

Do góry