Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  SOKI PITNE

  SOKI PITNE — produkt z surowców owocowychi warzywnych; stanowi jedną z najważniejszychgrup produktów przemysłu owocowowarzywnego.Soki pitne uzyskuje się przez rozdrabnianieoczyszczonych, umytych i wypłukanychsurowców; następne czynności — to prasowaniemiazgi, klarowanie soków owocowych,rozlewanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOKI ZAGĘSZCZONE

  SOKI ZAGĘSZCZONE — częściowo odwodnionesoki owocowe i warzywne o konsystencjigęstej; silniej odwodnione soki mają postać proszków.Soki zagęszczone i soki w proszku nazywanesą -►koncentratami sokowymi; soki zagęszcza sięw różnym stopniu, zwykle aż do uzyskania 65—68% suchej masy, co wymaga...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOKOŁOWATE

  SOKOŁOWATE (Falconidae) — rodzina ptakówdrapieżnych, do której naieżą nasze drapieżnikiskrzydlate: orły, krótkoszpon, rybołów,trzmielojad, myszołów, kania, sokoły (np. raróg,pustułka, kobuz), jastrząb, krogulec itp. Ze względuna rzadkie występowanie oraz pożyteczną rolęw przyrodzie podlegają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SNĘBICA

  SNĘBICA, nimfomania — nadmierny popędpłciowy, spowodowany najczęściej torbielami najajnikach; nieleczenie zwierząt przeważnie powodujejałowość; przed pokryciem samicę z objawamisnębicy należy poddać leczeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMAROWANIE

  SMAROWANIE — oddzielanie trących się powierzchniwarstewką smaru w celu zmiany -♦tarciasuchego między tymi powierzchniami na tarciepłynne; siła tarcia płynnego jest wielokrotniei mniejsza niż siła tarcia suchego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMOCZEK

  SMOCZEK, iniektor — urządzenie do napełnianiazbiorników opryskiwaczy. Ciecz tłoczonaprzez pompę opryskiwacza (w zbiorniku opryskiwaczamusi być około 20 litrów cieczy) wypryskujez dyszy smoczka do komory zmieszanui Ponieważcałe urządzenie zanurzone jest w zbiornikaz cieczą, strumień wytryskujący z dyszy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMUG

  SMUG, łąka smuina — łąka położona w obniżeniupomiędzy polami, często wydłużonymw kształcie rynny. Obniżeniem tym spływająz sąsiadujących pól wody z topniejącego śnieguoraz wody deszczowe, niosące namuły i rozpuszczoneskładniki pokarmowe, dzięki czemu naturalnezaopatrzenie roślin w pokarmy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMUGOWATOŚĆ MALIN

  SMUGOWATOŚĆ MALIN — choroba wirusowamalin. Obj awy: w pierwszym rokuw pełni lata na wierzchołkach odrośli .istki zakrzywiająsię ostro ku dołowi, w następnym rokusą spiralnie skręcone i wygięte ku dołowi, a ichwierzchołek zagięty haczykowato; barwa ItScinieco ciemniejsza od normalnej; na początku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMUKLIK OBLOCZKOWIACZEK

  SMUKLIK OBLOCZKOWIACZEK (Homocosomanebulellum) — motyl z rodziny omacnicowaiych(Pyralididac); gąsienice, długości do15 mm. jasńopopielate, z brunatną głową i trzemaciemniejszymi paskami wzdłuż grzbietu, trzemaparami nóg tułowiowych i pięcioma parami przynóżyodwłokowych, początkowo sprzędzają ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMUSZKA

  SMUSZKA — skóra zdjęta z zabitego jagnięcia,porośnięta włosami układającymi się w tzw.loki; używana na wyroby futrzarskie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt

Do góry