Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  SORTOWNIK STOŁOWY

  SORTOWNIK STOŁOWY — maszyna do segregowanianasion na podstawie różnic ciężaruwłaściwego i elastyczności ziarna. Stosuje się godo oddzielania bd ziarna siewnego nasion owsika,nasion skiełkowanych lub porażonych chorobami.Sortownik jest zbudowany w postaci drewnianejskrzyni, nachylonej lekko do poziomu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE POTASOWE SUROWE

  SOLE POTASOWE SUROWE — minerałyzawierające potas, np. sylwinit, karnalit, langbajnit,sól twarda i polihałit; nic występują w stanieczystym, lecz zmieszane są z innymi minerałami.Złoża ich powstały w ubiegłych epokachgeologicznych przez wyparowanie zbiornikówwody morskiej. Zawierają potas najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORTYMENT DRZEWNY

  SORTYMENT DRZEWNY — materiało określonych i jednolitych cechach, umożliwiających odróżnienie go od innych, podobnychmateriałów drzewnych. Wymagania co do rodzajui jakości drewna, wymiarów oraz obróbkiposzczególnych sortymentów podane są w normach.Niektóre sortymenty wyrabia się z drewnazarówno gatunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLWATACJA

  SOLWATACJA — zjawisko łączenta się spolaryzowanych(-* polaryzacja) cząsteczek rozpuszczalnikaz jonami roztworu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORTYMENTY HANDLOWE RYB

  SORTYMENTY HANDLOWE RYB — przy->tv w obrocie podział ryb w zależności od gatunkuoraz wielkości i ciężaru jednostkowego.O b o w ią z u j ą c e sortymenty są uzgadniane każdegoroku przez centralne komórki obrotu i producentówryb. W zależności od sortymentu handlowegokształtuje się cena hurtowa i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOŁTYS

  SOŁTYS — w dawnej Polsce stanowisko dziedzicznewe wsiach polskich lokowanych na prawieniemieckim. Sołtys w imieniu pana 4ciągał świadczeniaod chłopów, sprawował władzę sądową.Gospodarstwa sołtysie, które w XV w. zajmowałyokoło 10% ziemi uprawnej, stawały się wzoremdobrego gospodarowania i stanowiły...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLBAR

  SOLBAR (radz., czes. Polybaryt) — preparathandlowy składający się z 3 części siarki i 7 częścisiarczku barowego zmielonych razem; rozpuszczasię powoli w wodzie i daje roztwór polisiarczkubarowego; zaletą tego preparatu jest jego dużatrwałość i łatwość transportu. W ochronie roślinSolbar stosuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE MIEDZIOWE

  SOLE MIEDZIOWE — związki nieorganicznei organiczne miedzi odznaczające się m. in. działaniemgrzybobójczym. Warunkiem decydującym0 zastosowaniu związków jednej z tych grup dozwalczania grzybów powodujących choroby roślinjest brak -> fitotoksyczności oraz wysokaefektywność techniczna i gospodarcza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SNOZY

  SNOZY — wąskie Jistewki drewniane, umieszczanew nierozbieralnych ulach w tym samymcelu, co później wynalezione ramki; do listewektych przyklejano wąskie paski w-oszczyny, abyzmusić pszczoły do przybudowania plastrów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOJA UPRAWNA

  SOJA UPRAWNA (Glycine hispida) — jednorocznaroślina z rodziny motylkowatych (Papilionaceae)zaliczana do grupy roślin strączkowychzarówno jadalna, jak i pastewna; nasiona zawierajądużo białka (34—47%) oraz znaczne ilościtłuszczu (17—22%), składników mineralnychi witamin. Z soi uzyskuje się olej jadalny i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 328

  praca w formacie txt

Do góry