Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELCZOŚĆ PSZCZELARSKA

  SPÓŁDZIELCZOŚĆ PSZCZELARSKA —ruch spółdzielczy w zakresie pszczelarstwa kierowanyprzez Centralę Spółdzielni Ogrodniczych,przy której istnieje samodzielna Sekcja Pszczelarska;współdziała z Polskim Związkiem Pszczelarskim.Głównymi placów-kami produkcyjnymi są3 okręgowe spółdzielnie pszczelarskie: w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPŁAW

  SPŁAW — wodny transport drewna okrągłego;w wielu wypadkach najtańszy sposób przewozudrewna. Spław odbywa się w taflach, czylitablicach, uformowanych przez zbijanie lub wiązaniewiększej liczb sztuk drewna; często tablicełączy się szeregowo w tzw. sznury, pasy i tratwy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT BADAWCZY(SIB)

  SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT BADAWCZY(SIB) — autonomiczna placówka naukowo-badawczaNaczelnej Rady Spółdzielczej. Instytutprowadzi badania w zakresie problemów ruchuspółdzielczego i w tym zakresie współpracujez wyższymi uczelniami i niektórymi instytucjamipaństwowymi. Prace badawcze prowadzone sąw trzech zakładach:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOCZNIK

  SPOCZNIK, podest — płaszczyzna dzielącadwa biegi schodów; szerokość spocznika powinnamieć przynąjmniej szerokość dwóch schodów;jeżeli drzwi pomieszczenia otwierają się w kierunkuspocznika, powinien być szerszy od skrzydładrzwi o 20—30 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPAWANIE

  SPAWANIE — łączenie dwóch części metalowych,przy czym metal ich ulega stopieniuw miejscu łączenia. Spawanie może być wykonywanez dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;spoiwo jest zwykle z tego samego metalu co spawanymetal. Przy spawaniu nie stosuje się docisku.Spawanie dzielimy na elektryczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELCZY PLAN LENINA

  SPÓŁDZIELCZY PLAN LENINA — plansocjalistycznej przebudowy rolnictwa, sformułowanyi uzasadniony przez Lenina, polegający naprzejściu od drobnotowarowej produkcji gospodarstwindywidualnych do wielkiej socjalistycznejgospodarki rolnej poprzez rozwijanie różnychform spółdzielczości. Sformułowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOIWO

  SPOIWO — składnik zaprawy murarskiej U,bbetonu, który wraz z wypełniaczem ma zdolnośćtwardnienia na kamienistą masę po zarobieniuwodą. Rozróżniamy spoiwa powietrzne i hydrauliczne;do spoiw twardniejących tylko w powietrzuzalicza się wapno zwykłe, gips i spoiwo magnezjo,we, do spoiw twardniejących także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPĘCZANIE

  SPĘCZANIE — rodzaj obróbki plastycznej metali,przy której przekuwany przedmiot, podwpływem nacisku lub uderzeń, zmniejsza długośćprzy jednoczesnym zwiększaniu przekroju. W naprawachmaszyn rolniczych i ciągników metodata ma zastosowanie przy regeneracji części takichjak tuleje (spęczanie tulei w główce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE MLECZARSKIE

  SPÓŁDZIELNIE MLECZARSKIE — dobrowolnezrzeszenia producentów mleka mające nacelu organizowanie i prowadzenie skupu mleka,przetwarzanie i sprzedaż produktów mleczarskichdo miast, ośrodków fabrycznych i innych, prowadzenieskupu jaj i drobiu (na żądanie członków),dostarczanie swym członkom artykułów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOREK POLNY

  SPOREK POLNY (Spergula arvensis) — jednorocznaroślina pastewna z rodziny goździkowatych(Caryophyllaceae); ma krótki okres wegetacji(po 8 tygodniach daje pokos); uprawiana w Europieod zamierzchłych czasów. Wartość pastewnasporka jest duża. Uprawia się go przeważnie jakopoplon. Dla otrzymania nasion sieje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt

Do góry