Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  SROM

  SROM — zewnętrzny narząd płciowy samicy,ograniczony z obu stron wargami sromowymi,stanowiący wejście do przedsionka pochwy;u zbiegu warg u dołu znajduje się łechtaczka,główny narząd czuciowy narządów kopulacyjnychsamic.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWNOŚĆ MASZYN

  SPRAWNOŚĆ MASZYN — stosunek ilościwykonanej pracy do ilości doprowadzonej energii.Sprawność maszyn wyraża się zwykJe ułamkiemdziesiętnym; im wartość ułamka większa, tymsprawność maszyny lepsza, np. sprawność silnikaelektrycznego wynosi około 0,9. a sprawnośćspalinowego silnika wysokoprężnego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SSAKI

  SSAKI (Mammalia) — grupa kręgowców o wysocezróżnicowanej budowie zewnętrznej i wewnętrznej;silnie rozwinięta kora mózgowa;stałocieplne; skóra owłosiona; rozdziełnopłciowe;zyworodne; wyjątek stanowią egzotyczne ratunkissaków—dziobak i kolczatka, które są jajorodne.Młode żywią się mlekiem matki, skąd...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRĘŻARKA

  SPRĘŻARKA — maszyna do sprężania gazówpod dużym ciśnieniem, przy jednoczesnymzmniejszaniu ich objętości. Sprężonego powietrzaużywa się np. do napędu narzędzi pneumatycznych,tynkarskich, malarskich, ubijaków gruntukafarów, wiertarek itp. W budownictwie używasię sprężarek tłokowych przenośnych lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SSAWKA

  SSAWKA (haustorium) — wyrostek strzępki grzybapasożytniczego, prosty, na końcu nabrzmiałylub rozgałęziony; wyrostkiem tym czerpie grzybpokarm z wnętrza komórki organizmu -♦gospodarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘG

  SPRZĘG — urządzenie służące do zestawianiaaffrcgatów (kilka maszyn sprzęgniętych z traktorem);ma zadanie przekazywania siły uciągutraktora sprzęgniętym z nim maszynom. Budowasorzęgu zależy od łodzaju agregatowanychmaszyn. U nas często stosuje sic sprzęganiesiewników BSNC-3 za pomocą sprzęgu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOROCYSTA

  SPOROCYSTA — drugie stadium larwalnew rozwoju przywr, powstające po przeniknięciuurzęsionej lanvy do żywiciela pośredniego, któnajczęściejjest ślimak; ma owalne lub rowkowatowydłużone worki, a brak jelita i innychnarządów (z wyjątkiem wydziclniczych); z niejrozwijają się redie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPIS ODMIAN SELEKCJONOWANYCH

  SPIS ODMIAN SELEKCJONOWANYCH —wykaz odmian roślin uprawnych wyhodowanychza granicą, które w kraju za pomocą selekcjiutrzymuje się w określonym typie i na właściwympoziomie produkcyjnym. Przyjęcie odmiany doSpisu Odmian Selekcjonowanych jest jednoznacznez dopuszczeniem jej do produkcji.Z chwilą gdy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY

  SPORY — bardzo różne utwory, na ogół bezpłcioweciała rozrodcze o charakterze przetrwalników;u pierwotniaków jest to stadium rozwojoweodznaczające się dużą odpornością dziękiwystępowaniu grubej otoczki; u pasożytniczychsporowców — stadium, w którym najczęściejpierwotniak opuszcza jednego żywiciela, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPISY ROLNE

  SPISY ROLNE — podstawowe badania z zakresustatystyki rolniczej obejmują wszystkie gospodarstwawedług stanu z pewnego okre&lonegodnia; pozwalają na jednoczesne uchwycenie najbardziejpodstawowych elementów rolnictwaw ich wzajemnym powiązaniu. W Polsce przeprowadzasię spisy rolne dwu rodząjów: okresowespisy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt

Do góry