Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

  STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE — stacjemające za zadanie przeprowadzanie — dlapotrzeb rolnictwa — analiz chemicznych nawozówsztucznych, gleb i pasz. Stacje chemiczne zostałyutworzone w związku z wprowadzeniem nawozówmineralnych, gdy powstała potrzeba określaniazasobności i odczynu gleb w oclu ustalania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE OGRODNICZE

  SPÓŁDZIELNIE OGRODNICZE — zrzeszeniaproducentów mające na celu skup owoców,warzyw, miodu od producentów i dostarczanieich do miast, ośrodków fabrycznych, zakładówprzemysłu owocarsko-warzywniczego i cukrowniczego;dostarczanie członkom nasion, drzewekowocowych, sadzonek i narzędzi potrzebnychw ogrodnictwie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN

  STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN— gospodarstwo powołane do prowadzeniaporównawczych doświadczeń odmianowych.Stacje te rozmieszczone są w różnych okolicachkraju, aby doświadczenia były prowadzonew różnych warunkach miejscowych. Wyniki pracstacji oceny odmian służą Ministerstwu Rolnictwaza podstawę do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘŻENIE GENÓW

  SPRZĘŻENIE GENÓW — zjawisko polegającena tym, że dwa geny lub więcej przechodząz pokolenia na pokolenie złączone ze sobą. ponieważznajdują się w obrębie tego samego chromosomu.Cechy sprzężone ze sobą mogą dziedziczyćsię niezależnie, jeżeli warunkujące je genyzostaną rozdzielone np. na skutek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE PRACY

  SPÓŁDZIELNIE PRACY — dobrowolne zrzeszeniaczłonków w celu organizowania i prowadzeniawspólnych warsztatów produkcyjnych lubusługowych. Każdy członek ma prawo i obowiązekpracować w spółdzielni zawodowo. Istniejąróżnego rodzaju spółdzielnie pracy, jak np. robotniczei rzemieślnicze, spółdzielnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACJA POMP

  STACJA POMP. pompownia — budynekz urządzeniami do mechanicznego podnoszeniai przesyłania wody do miejsca zapotrzebowania.W rolnictwie buduje się stacje pomp w celu przepompowywaniawody ze zbiorników do wyżej położonychdoprowadzalników, do odwadnianiaterenów, których powierzchnia znajduje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPULCHNIACZ ZĘBOWY

  SPULCHNIACZ ZĘBOWY, norkross —ręczne narzędzie ogrodnicze do spulchniania glebymiędzy rzędami roślin na głębokość 6—10 cmSpotyka się spulchniacze trzyzębowe, pięciozębo'we i pięciozębowe z gęsiostopkami, oraz specjalnespulchniacze trzyzębowe i pięciozębowe osadzonena królkim trzonku, zwane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCÓW

  SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCÓW — dobrowolnezrzeszenie konsumentów mające za zadaniezaopatrywanie członków w artykuły powszechnegoużytku oraz organizowanie i prowadzenieróżnego rodzaju usług dla ludności. Spółdzielniespożywców zrzeszone są w Związku SpółdzielniSpożywców...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SROKA

  SROKA (Pica pica) — ptak z rodziny krukowatych(Conridae), pospolity w Polsce, trzymającysię zamieszkałych okolic zadrzewionych, znaczniemniejszy od wrony; grzbiet, piersi i brzuch białe,reszta ciała czarna; gnieździ się pojedynczo na wysokimdrzewie lub w ciernistym krzewie; wszystkożema;niszczy jaja ptaków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWNOŚĆ GOSPODARSTWA

  SPRAWNOŚĆ GOSPODARSTWA — skutecznośćdziałalności gospodarczej, zastosowaniaśrodków produkcji, przebiegu procesu produkcyjnego,zastosowania pracy itp. Rozróżniasię sprawność techniczną, finansową i społeczną.S p r awn o ś ć t e c h n i c z n a oznacza stopieńwykorzystania przez gospodarstwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 115

  praca w formacie txt

Do góry