Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  STRZĘPKA ROSTKOWA

  STRZĘPKA ROSTKOWA — rurkowaty wyrostekwytworzony przez kiełkujący1 zarodnik lubprzetrwalnik w jednym ałbo w kilku miejscach;z wyjątkiem -*teleutospor niektórych podstawczaków(np. rdzy i głowni) strzępka rostkowawyrasta bezpośrednio w -^grzybnię wegetatywną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYMULATORY WZROSTU

  STYMULATORY WZROSTU — naturalnelub syntetyczne substancje pobudzające procesbiologiczny (np. podział komórek albo ich wzrostna długość lub na szerokość); wynikiem ich działaniamoże być np. tworzenie się większej ilościkorzeni, bujny wzrost pewnych części roślin nadługość itp.; mogą być nimi np...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYMULOWANIE NASION

  STYMULOWANIE NASION — określeniestosowane do wszystkich zabiegów, których celemjest przyspieszenie kiełkowania nasion, zarównodo zabiegów, które przyczyniają się do wewnętrznychprzemian w nasieniu przed wysiewem(moczenie w wodzie lub w różnych roztworach)jak i tych, które oddziałują na nasienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOŻEK NAPŁYWOWY

  STOŻEK NAPŁYWOWY — stożkowe usy_pisko —* rumowiska i namułów rzecznych przyniesionychprzez rzekę, osadzone u jej ujścia,gdzie woda rozlewa się i traci prędkość. Najwięcejstożków napływowych spotyka się w potokachpodgórskich u wylotów wąwozów na terenacherodowanych oraz w rzekach, którychwody niosą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBLIMAT

  SUBLIMAT — chlorek rtęciowy; związek nieorganicznyrtęci rozpuszczalny w wodzie; dojego roztworów wodnych dodaje się zawsze niecokwasu solnego lub soli kuchennej dla zwiększeniatrwałości roztworu i rozpuszczalności sublimatu.Roztwory* wodne sublimatu należy przechowywaćw ciemnych i chłodnych miejscach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STÓG

  STÓG — siano ułożone w odpowiednią bryłęw celu jego przechowania. Stogi są okrągłe,wysokie (zwykle wysokości kilku metrów),stożkowate, zc stromym dachem z gorszegosiana dla ochrony przed zamakaniem. Bezpośredniona ziemi układa się -*poddenek z gałęzii słomy, a na nim siano; w środku stogu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLIZACJA MLEKA

  STERYLIZACJA MLEKA — zabieg polegającyna ogrzewaniu mleka (homogenizowanego)w temperaturze 130— I35*C i utrzymanie w tejtemperaturze przez kilkanaście sekund; stosujesię w celu całkowitego wyjałowienia go (zniszczenianie tylko form wegetatywnych, lecz równieżprzetrwalników bakterii). Służą do tego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERTA

  STERTA — określona ilość zwiezionego zboża,rzepaku, łubinu itp., prawidłowo ułożona na polupo podesłaniu poddenka. Sterty ustawia sięna miejscach suchych, aby nie podmakałyod spodu, w takiej wielkości, aby można je byłow ciągu jednego dnia postawić, a następniew takim samym czasie omłócić. Sterty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLNOŚĆ

  STERYLNOŚĆ — uwarunkowana dziedzicznieniezdolność osobników męskich do zapłodnienialub osobników żeńskich do wytworzenia komórkijajowej zdolnej do zapłodnienia i wydaniapotomstwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEK

  STEK — u ptaków i u stekowców rozszerzonyodcinek jelita prostego zaopatrzony w mięśniezwieracze; uchodzi do niego jajowód (u samic)lub nasieniowody Cu samców) oraz moczowody;w steku, który jest również narządem kopulacyjnym,formuje się kał zmieszany z moczem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry