Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  TABLICA ROZDZIELCZA

  TABLICA ROZDZIELCZA — płyta izolacyjna,na której umieszczono —wyłączniki poszczególnychlinii sieci elektrycznej, ich zabezpieczeniai przyrządy pomiarowe; najprostszą tablicąrozdzielczą jest tablica licznikowa, doktórej doprowadza się przewody wewnętrznejsieci zasilającej (pionów); na niej znajdują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIECA DYMNA

  ŚWIECA DYMNA, dusimysz — urządzeniewytwarzające cięższe od powietrza gazy trujące;stosuje się je do trucia szkodliwych gryzoni.Świeca ma zakończenie stożkowe; przezotwór w w'ierzehołkustożka wydziela się gaz(dym); stożek wkładasię do nory gryzonia,która wypełnia się gazem;część gazu unosisię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAKSONOMIA

  TAKSONOMIA — nauka o zasadach klasyfikacjiorganizmów żywych na podstawie cechcharakterystycznych wspólnych dla poszczególnychgrup systematycznych (-+ systematyka).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIECA ŻAROWA

  ŚWIECA ŻAROWA — spirala z drutu oporowego,wmontowana w komorę spalania silnikawysokoprężnego. W czasie rozruchu zimnego silnikaświecę żarową rozżarza się prądem z akumulatora,co ułatwia zapłon paliwa wtryśniętegodo zimnego cylindra.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERK

  ŚWIERK (Plcea txcdsa)—drzewo iglaste z rodzinyjodłowatych (Abictaceac), pospolite w naszych lasachw górach i na niżu; osiąga wysokość nawetponad 50 m; żyje do 300 lat; sirzała prosta; koronastożkowata; igły sztywne, kłujące, trwające 5—7 lat; system korzeniowy płytki (skłonność dowiatrowałów)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERZB

  ŚWIERZB — choroba skóry wywoływana przcypasożyty zwane świerzbowcami; występuje u koni,bydła, owiec, psów, królików » drobiu, powodujezapalenie i świąd skóry oraz wyłySjCnja‘u drobiu zaś — zapalenie skóry nóg zwane wan.niakiem. Świerzb koni i owiec jest objęty ustawa0 zwalczaniu zaraźliwych chorób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁOŚĆ

  ŚWIATŁOŚĆ — natężenie strumienia światła;jednostką światłości jest kandela; w przybliżeniuodpowiada ona natężeniu strumienia światłaprzeciętnej świecy stearynowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRUTY ZBOŻOWE

  ŚRUTY ZBOŻOWE — produkt otrzymanyprzez jednorazowe rozdrobnienie całego ziarnazbóż (chlebowych i kaszo wych) w specjalnychprzeznaczonych do tego celu urządzeniach, tzw.śrutownikach różnych typów; śruty zbożowe sąproduktem wyłącznic paszowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO MIEJSCA POCHODZĘNIA

  ŚWIADECTWO MIEJSCA POCHODZĘNIA — dokument stwierdzający przynależnośćdanego zwierzęcia do określonego właściciela,a także określa gatunek, płeć, maść i wiek zwierzęcia,zawiera też dane dotyczące właściciela(imię, nazwisko i adres); w takie świadectwa zobowiązanisą zaopatrzyć się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO OCENY NASION

  ŚWIADECTWO OCENY NASION — dokumenturzędowy wystawiany przez stację ocenynasion lub upoważnione laboratorium, zawierającyzestawienie wyników badania wszystkichcech nasion, odnoszących się do pewnej ichpartii, nie podlegającej kwalifikacji; -* zaświadczeniakwalifikacji nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt

Do góry