Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  TERRAKOTA

  TERRAKOTA — wyroby z prasowanej i spiekanejgliny; z terrakoty wyrabia się np. płytki posadzkowe.Glina do wyrobu płytek terrakotowychjest barwiona i schudzona drobnoziarnistym piaskiem,a następnie sprasowana pod wysokimciśnieniem (250 kg/c»na) i wypalona w temperaturzeokoło 1300'C. Barwa płytek może być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNO

  TĘTNO, puls — rytmiczne rozciąganie sięi zapadanie sprężystej ścianki tętnicy pod wpływemnagłych zmian ciśnienia krwi, spowodowanychrytmicznymi skurczami i rozkurczami scrca; tętnowyczuwa się (bada się) omacując tętnice leżącetuż pod skórą; na podstawie uderzeń tętna możemyorientować się co...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘŻEC

  TĘŻEC — choroba zakaźna wywoływana przezlaseczkę tężca; występuje najczęściej u koni,rzadziej u przeżuwaczy; człowiek jest równieżbardzo wrażliwy na tę chorobę; zakażenie następujenajczęściej wskutek dostania się do ranylaseczek tężca, przebywających zwykle w ziemidobrze nawożonej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THAER Albrecht Daniel

  THAER Albrecht Daniel (1752—1828) —lekarz i rolnik niemiecki; pierwszy zwrócił uwagęna znaczenie nauk przyrodniczych dia rolnictwa,na płodozmiany oraz obliczanie kosztów i zyskówz uprawy poszczególnych roślin; w Niemczedijest uważany za ojca naukowego rolnictwa;założycie! pierwszej wyższej szkoły...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOREGULACJA

  TERMOREGULACJA — u zwierząt zdolnośćutrzymywania temperatury ciała na określonym,ednakowym poziomie, właściwa zwierzętomstałocieplnym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPERATURA

  TEMPERATURA - wielkość fizyczna określającastan cieplny ciała; do jej pomiaru służątermometry (ciepłomierze). Powszechnie jest stosowanaskala temperatur Celsjusza, na którejtemperaturę krzepnięcia wody oznaczono przez0%a temperaturę jej wrzenia przez 100°. Kraje anglosaskiestosują skalę Fahrenheita...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAPIA ROŚLIN

  TERAPIA ROŚLIN — leczenie roślin chorych;polega na stosowaniu środków chemicznych zdolnychnie tylko do zniszczenia czynnika chorobotwórczegobez uszkodzenia rośliny lub naruszeniajej czynności życiowych (-*fitochcmoterapeutyki),ale również do cofania zmian chorobowych, uodpornieniarośliny itp.; środki te...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERLIKOWSKI Feliks Kazimierz

  TERLIKOWSKI Feliks Kazimierz (1885—1951) — profesor gleboznawstwa, początkowow Dublanach, potem na Uniwersytecie Poznańskim;jeden z założycieli i długoletni prezes PolT-wa Gleboznawczego. Ogłosił około 100 publikacjinaukowych, głównie z gleboznawstwa i chemiirolnej. Duże zasługi położył w pracach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOFILE

  TERMOFILE — drobnoustroje ciepłolubne,rozwijające się najlepiej w temperaturze powyżej40°; należą do tej grupy niektóre bakterie mlekowe(m. in. bakterie czynne przy wyrobie jogurtu),a także niektóre bakterie występujące w glebiei oborniku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THRMOGRAF

  THRMOGRAF — przyrząd do samoczynnegoi ciągłego zapisywania przebiegu zmian temperatury-piórko samopiszacc termografu kreśli krzywązmian temperatury na przesuwającej się ze stałąprędkością taśmie papierowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt

Do góry