Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  TLENOCHLOREK MIEDZIOWY

  TLENOCHLOREK MIEDZIOWY — środekgrzybobójczy dorównujący aktywnością biologicznącieczy bordoskiej; jego -*■formą użytkowąsą proszki do zawiesin lub opylań. Proszki dozawiesin zawierają około 50% zasadowego chlorkumiedziowego jako substancję aktywną, kaolinjako —nośnik i substancje powierzchniowo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA MIĘŚNIOWA

  TKANKA MIĘŚNIOWA — tkanka składającasię z wydłużonych komórek mięśniowych,zdolnych do kurczenia się pod wpływem podrażnień(-♦mięsień).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁOKOWE PIERŚCIENIE

  TŁOKOWE PIERŚCIENIE — służą do uszczdnicniatłoku « cylindrze: wykonuje s ię jcz szarego, drobnoziarnistego żeliwa z dodatkomstopowymi, dobierając odpowiednio ich twardość.aby za prędko nie ścierały gładzi cylindra.Pierścienic tłokowe są rozcięte, co zapewnia immożność rozprężania się w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA NERWOWA

  TKANKA NERWOWA — zespół komórek nerwowych,zaopatrzonych w wypustki nerwowe,przyjmujących, przewodzących i przekazującychbodźce nerwowe (podniety) na obwód ciała.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁUSZCZE

  TŁUSZCZE, glicerydy — estry -♦glicerolui wyższych -*kwasów tłuszczowych; rozróżniamytłuszcze roślinne (oleje) i zwierzęce (łój, słonina,tran); występują także w niektórych drobnoustrojach;tłuszcze mają zarówno duże znaczeniepokarmowe (przede wszystkim kaloryczne),jak i techniczne (np. oleje służą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA TWÓRCZA

  TKANKA TWÓRCZA, m e ry s tem — zespółkomórek odznaczających się zdolnością ciągłegodzielenia się; są one małe, cienkościenne i zaopatrzonew duże jądra; w miarę oddaiania sięod komórki początkowej zatracają zdolność dzieleniasię i przekształcają się w komórki tkanekstałych; rozróżniamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THIRAM

  THIRAM (nazw’a zwyczajowa: szyfr TMTD) —dwusiarczek czterometylotiuramu związek organicznysiarki działający grz\bi*bójczo; jcgopreparaty (np. niemiecki Arasan. krajowy Fungito.\T itp.) stosowane są do zapraw iania suchegonasion roślin warzywnych, ozdobnych, zbóż itp.do zwalczania mączniaków rzekomych roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOREGULATOR KONTAKTOWY

  TERMOREGULATOR KONTAKTOWY —przyrząd do regulowania temperatury w aparaciewylęgowym. Składa się z czujnika rtęciowegoi przekaźnika. Zasada działania czujnika opartajest na rozszerzaniu się rtęci (pod wpływem temperatury),która podnosząc się dotyka odpowiedniozawieszonego drucika tzw. przekaźnika.Zmianę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIOKARBAMINIANY

  TIOKARBAMINIANY — pochodne kwasudwumetylodwutiokarbaminowcgo lub etylenobis-dwTjtiokarbaminowego, trwałe tylko w postacisoli. Te związki organiczne siarki w postaci solisodowej, cynkowej, żelazowej lub manganowejmąją doskonałe właściwości grzybobójcze; stanowiąpodstawę takich preparatów, jak: —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERPENY

  TERPENY —węglowodoryprzeważnienienasycone, o budowiełańcuchowej (alifatycznej)lub pierścieniowej(cyklicznej),wszystkie prawie terpenysą bezbarwnymi, często łatwo lotnymi cieczamio swoistym aromacie; lotne terpeny i ichpochodne stanowią część składową olejków lotnych(eterycznych); terpeny mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt

Do góry