Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  TOXAPHEN

  TOXAPHEN (nazwa zwyczajowa; czyt. toksafen)— polichlorowane terpeny — środek owadobójczydziałający silniej jako trucizna przewodupokarmowego niż jako trucizna kontaktowa;główną zaletą jest nieszkodliwość dla pszczół,dzięki czemu może być stosowany w okresiekwitnienia roślin uprawnych; działa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trasowanie

  Trasowanie — wyznaczanie osi, środkówi okręgów otworów, obrysów warstw przewidzianychdo usunięcia oraz kreślenie rozwinięć elementówkonstrukcji stalowych i części maszynzgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; stosuje sięje we wszystkich fazach procesu technologicznego,a więc przy wykonywaniu modelu na odlew...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trak

  Trak — obrabiarka rozpiłowująca w tartakudrewno okrągłe na tarcicę ; pracuję za pomocą pilprostych, umocowanych w ramie poruszającejsię w płaszczyźnie pionowej lub poziomej; zależnieod ruchu ramy rozróżniamy traki pionowei poziome.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAWA KĘPOWA

  TRAWA KĘPOWA — trawa, która krzewiącsię wytwarza pędy dosyć blisko siebie; kępatrawy w rzucie pionowym ma kształt zbliżony ;do koła. T r a wy zwa r t o k ę p owc , którychpędy położone są bardzo blisko siebie (np.śmiałek darniowy, bliźniczka psia trawka),należą do roślin o małej wartości. T r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTOR PRZELICZENIOWY

  TRAKTOR PRZELICZENIOWY — jednostkaprzeliczeniowa umożliwiająca porównywanielub obliczanie mocy użytkowej (mocy uciągu)posiadanych traktorów. Za taką jednostkę przyjętow Polsce i za granicą uniwersalny traktorkołowy o mocy uciągu około 15 KM, co odpowiadatraktorowi Zetor 25 lub Ursus 0325.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAWIENIE

  TRAWIENIE — przetwarzanie pokarmu w przewwiziepokarmowym zwierzęcia lut? człowieka,rozkładanie substancji pokarmowych na związkiprostsze, które są wchłaniane do krwi i wykorzystywaneprzez organizm jako materiał budulcowyi energetyczny; rozróżniamy trawienie mechanicznei chemiczne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI (TPD) — stowarzyszenie powstałe w 1949 r.z połączenia dwóch towarzystw: Chłopskie TowarzystwoPrzyjaciół Dzieci (ChTPD) i RobotniczeTowarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD). TPDprowadzi działalność społeczno-wychowawcząi opiekuńczą nad dziećmi i młodzieżą przez poradniedo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH

  TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH  — stowarzyszenie powstałew 1957 r. w celu popierania wszechstronnegorozwoju Ziem Zachodnich, umocnieniawięzi społecznej między ludnością zamieszkałąna tych ziemiach a obywatelami całego kraju.Rozwija ono również działalność w zakresie badańpolskości Ziem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towarzystwo szkoły świeckiej

  Towarzystwo szkoły świeckiej (TSŚ) — stowarzyszenie powstałe w 1957 r.;ma na celu wpojenie młodemu pokoleniu postępowychzasad; w tym celu organizuje kursy dlanauczycieli z zakresu wychowania moralnegoi wymianę doświadczeń pedagogiki. Przy ZarządzieGłównym TSŚ czynne jest Wolne StudiumPedagogiczne, które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Totalizator

  Totalizator — gra polegająca na stawianiupewnej sumy pieniędzy na konia biorącegoudział w gonitwie na torze wyścigowym oraz formazakładów podczas imprez sportowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt

Do góry