Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  TRIANGULACYJNY PUNKT

  TRIANGULACYJNY PUNKT — wieża pomiarowatrwale wyznaczająca wierzchołek trójkątasieci triangulacyjnej; w punktach triangulacyjnychmierzy się dokładnie kąty trójkąta,ponieważ punkty triangulacyjne stanowią podstawęścisłych pomiarów większych obszarów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trucizny układowe

  Trucizny układowe, trucizny systemi czne — związki pobierane przez organizmchroniony, np. po opryskaniu, podlaniu,opyleniu, namoczeniu itp., przenikające do tkankiprzewodzącej i utrzymujące się w niej przez pewienokres czasu w stanie niezmienionym; całyorganizm staje się wówczas toksyczny dla szkodnikówlub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROCINIARKA CZERWICa

  TROCINIARKA CZERWICĄ (Cossus cossus)— motyl z rodziny trociniarkowatych (Cossidae);gąsienice długości do 100 mm, ciemnomalinowo-czerwonc od strony grzbietowej, a pomarańczowoźóheod spodu, z czarną głowąi czarną tarczką, trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,wygryzają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUCIZNY UKŁADU NERWOWEGO

  TRUCIZNY UKŁADU NERWOWEGO,trucizny nerwów — związki przenikające do organizmuzwierząt przez okrywę ciała lub drogioddechowe i powodujące zakłócenie czynnościsystemu nerwowego, co prowadzi do paraliżulub śmierci szkodnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROĆ

  TROĆ (Salwo trutta) — ryba z rodziny łososiowatych(Salmonidae), której wędrówki, sposóbżycia, rozrodu, wzrostu i pobierania pokarmu,a także wygląd zewnętrzny, są bardzozbliżone d o-* ło sosia (rozróżnienie obu gatunkówjest bardzo trudne), lecz o większym znaczeniugospodarczym, ze względu na znacznie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRENINGOWE Zakłady

  TRENINGOWE Zakłady — państwowezakłady, w których grupowane są młode. 2lArietnie, ogiery (wychowane w stadninach koni)w celu poddania ich rocznej zaprawie (treningowi).Po tej zaprawie ogiery poddawane są ostatecznejpróbie dzielności; sztuki, które zdadząegzamin dzielności, wciela się jako reproduktorydo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAN

  TRAN — płynny tłuszcz z tkanki tłuszczowejdorsza, wieloryba, foki; bardzo cenny ze względuna zawartość witamin A i D, niezbędnych doprawidłowego przyswajania przez organizm fosforui wapnia; jest stosowany w żywieniu prosiąti cieląt (w okresie pojenia mlekiem odtłuszczonym)w ilościach 0,2 g na 1 kg wagi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSGRESJA

  TRANSGRESJA — w genetyce wzmożenie cechrodzicielskich; występowanie pewnej cechy w pierwszympokoleniu w stopniu wzmożonym w porównaniuz formami rodzicielskimi; np. jeżeliskrzyżuje się między sobą rośliny prosa o różnejdługości wiechy, to u osobników pierwszego pokoleniawystępuje wiecha dłuższa niż u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSMETYLACJA

  TRANSMETYLACJA — reakcja polegająca naprzemieszczaniu się grup metylowych — CH jz jednego związku na inny; jest to przeważnieproces biologiczny zachodzący przy udziale odpowiednichprzenośników grup metylowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAPISTÓW SER

  TRAPISTÓW SER — ser póltwardy, o obróbceskrzepu właściwej dla serów twardych typu pośredniegomiędzy serem ementalskim a edamskim;rozpowszechniony w Europie środkowej; wywodzisię od francuskiego sera wyrabianego początkowow klasztorze trapistów w Port du Salut Qakoser...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt

Do góry