Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Ukleja

  Ukleja (Alburnus alburnus) — ryba z rodzinykarpiowatych (Cyprinidae), występującau nas licznie w nizinnych jeziorach, w ujściachrzek oraz w słonawych zalewach i zatokach morskich;żywi się -►planktonem i drobnymi zwierzętamiprzybrzeżnymi; dorasta do 12— 14 cmdługości; ochronie nie podlega. Tarło...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBIKWISTY

  UBIKWISTY — organizmy roślinne lub zwierzęcełatwo przystosowujące się do różnych warunkówi dzięki temu występujące w różnychsiedliskach; cechy ubikwistów mają np. trawy:kostrzewa czerwona, tomka wonna i inne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE BRZEGÓW

  UMOCNIENIE BRZEGÓW — ochrona brzegówcieków lub zbiorników wodnych przed podmyciem;brzegi umacnia się układając na ich skarpachnarzuty lub bruki kamienne, okładzinybetonowe, brzegosłony faszynowc. kraty z płotkówlub kiszek faszynowych albo darninę, lubobsiewa je trawą; w szczególnych wypadkachwbija się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD

  UKŁAD — zespół narządów pracujących w skoordynowanysposób; poszczególne części tegozespołu wykonują określone funkcje, które składająsię na wspólną czynność całego układu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

  UBÓJ Z KONIECZNOŚCI — ubój zwierzęciadokonywany najczęściej na miejscu, w gospodarstwie.wskutek nieszczęśliwego wypadku lubw obawie, że zwierzę mogłoby paść przed przybyłemlekarza wet. albo żc mięso wskutek pogorszeniasię stanu zdrowotnego zwierzęcia mogłobyznacznie stracić na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD wydzielania WEWNĘTRZNEGO

  UKŁAD wydzielania WEWNĘTRZNEGO— zespół gruczołów dokrewnych regulującychszereg czynności organizmu za pośrednie- .twem krwi i chłonki. W skład jego wchodzą nierazbardzo małe gruczoły, których wydzielinyzawierają swoiste substancje pobudzające —hormony. Działanie układu wydzielania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCHO

  UCHO - narząd słuchu i równowagi, składasię z trzech zasadniczych części: tzw. ucha zewnętrznego.środkowego i wewnętrznego; uchozewnętrzne stanowi małżowina uszna, prowadzącado przewodu słuchowego zewnętrznego, którykończy się przegrodą zwaną błoną bębenkową;błona u oddziela ucho zewnętrzne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁADY ZBIOROWE PRACY

  UKŁADY ZBIOROWE PRACY — akty prawneregulujące zasady oraz warunki pracy i płacyw gospodarstwach państwowych, zawierane pomiędzyMinisterstwem Rolnictwa a ZarządemGłównym Związku Zawodowego PracownikówRolnych. Układem zbioiowyra objęci są pracownicyzatrudnieni w gospodarstwach i zakładachpodległych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZULENIE

  UCZULENIE, nadwrażliwość — reakcja organizmuna takie czynniki zewnętrzne lub dawkizwiązków chemicznych, które normalnie nie wywołujążadnych objawów; w wielu wypadkachszkodliwe działanie uboczne chemicznych środkówochrony roślin przejawia się reakcją uczulę*mową (zjawisko alergio u ludzi i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULIK WESELNY

  ULIK WESELNY — mały ul używany w hodowlimatek (unasienianie i wysyłka matek rvatrutowisko). Rozmiary ulików bywają różne;przeważnie ulik i umieszczane sa po 2 lub więcejw drewnianych futerałach ochronnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt

Do góry