Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Urządzenia PASTWISKOWE

  Urządzenia PASTWISKOWE — urządzeniazwiązane z prowadzeniem właściwej gospodarkipastwiskowej, zapewniające zwierzętom jaknajlepsze warunki w czasie ich przebywania napastwisku. Do urządzeń pastwiskowych należąogrodzenia kwater wraz z bramami, przejściamii przełazami, wodopoje, szopy i daszki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA

  UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA — w warzywnictwiejednoczesna uprawa na tym samym poludwu lub więcej gatunków roślin (np. ogórkówi sałaty); zwykle jedna z uprawianych roślin makrótszy okres wegetacji niż druga; rośliny współrzędneuprawia się w rzędach lub obok rzędówrośliny głównej. Uprawa współrzędna pozwalana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTNA JAMA

  USTNA JAMA — początkowy odcinek przewodupokarmowego, gdzie odbywa się mechanicznaprzeróbka pokarmu oraz jego naślimanie;jamę ograniczają od przodu wargi, po bokach—policzki, od góry — podniebienie (ssaki) lubdziób (ptaki), od dołu — język; od tyłu łączy sięona z gardłem. W jamie ustnej znajdują się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWKA

  UPRAWKA — każda czynność uprawowa wykonywananarzędziami; uprawką jest zarównogłęboka orka, wywierająca wpływ na stan roli,jak i powierzchowne zwłókowanie pola.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utlenianie

  Utlenianie , ok syda cja — reakcja chemicznapolegająca na tym, że atom danegopierwiastka oddaje elektrony, wskutek czegowzrasta jego wartościowość dodatnia. Utlenianiuzawsze towarzyszy redukcja. Proces taki zachodzinp. podczas przyłączania atomów tlenu,siarki, chloru itp. przez atomy metali; w procesietym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UREOCENEZA

  UREOCENEZA — powstawanie mocznika;proces ten nazywany bywa również cyklem mocznikowym;biorą w nim udział aminokw*asy: ornityna,cytrulina, arginina, kwas glutaminowył kwas asparaginowy, a także adenozynotrójfosfortn(ATP).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULISTNIENIE

  ULISTNIENIE — rozmieszczenie liści nałodydze; rozróżniamy następujące typy ulotnienia1) s k r ę t o l e g ł e — najczyściej występujące,gdy liście wyrastają z węzłów pojedynczoi ułożone są wzdłuż łodygi spiralnie; 2) n apr z e c i wl e g ł e , gdy wyrastają w węzłachparami krzyżującymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugniatanie roli

  Ugniatanie roli — wałowanie zbyt pulchnejwierzchniej warstwy roli; należy rozróżnićugniatanie c e l owe , stosowane dla utłoczeniawałami gleby zbytnio spulchnionej przez pracęinnych narzędzi, oraz ugniatanie p r z y p a d kowe, szkodliwe, wywoływane np. przez kopytakoni i koła wozów', maszyn i narzędzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBIJAK

  UBIJAK — narzędzie lub maszyna do zagęszczaniagruntu w nasypach. Stosuje się ubijakio napędzie spalinowym lub sprężonym powietrzem;rozprężające się spaliny, lub sprężone powietrze,podrzucają w górę ubijak, który spadajączagęszcza grunt. Grunty w nasypach zagęszczasię także przejeżdżając po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulminy

  Ulminy -♦związki humusowe stanowiące składowączęść próchnicy; bardziej utlenione kwasyulminowe złączone trwale z mineralnymi częściamigleby; ulegają w glebie powolnemu rozkładowipod wpływem bakterii tlenowych i grzybów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry