Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  WEŁNOWCE

  WEŁNOWCE (Pseudococcus) — pluskwiaki równoskrzydłez rodziny wełnowcowatych (Pseudo,coccidae); larwy i mało ruchliwe dorosłe samicedługości do 5 mm, owalne, spłaszczone, przeważniewyraźnie członowane, pomarańczowożółtelub różowe, pokryte wełnistą wydzieliną woskową,wysysają soki z łodyg...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAT

  WAT (W ) — jednostka mocy prądu elektrycznego(amper x wolt); moc urządzenia wykonującegopracę 1 dżula w czasie 1 sekundy; w praktyceposługujemy się jednostką 1000 razy większązwaną kilowatem (oznaczenie kW), a przy okreilaniubardzo dużych mocy jednostką 1 000 000większą — megawatem (oznaczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WETERYNARIA

  WETERYNARIA — kompleks nauk zajmującychsię budową organizmu zwierząt, czynnościamii procesami przebiegającymi w organizmiezdrowym i chorym, przyczynami chorób zwierząt,metodami ich rozpoznawania, leczenia, zapobieganiai zwalczania oraz racjonalnymi metodamiutrzymania, żywienia i użytkowania zwierząt,a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄTROBA

  WĄTROBA — największy gruczoł w organizmiezwierzęcym składający się z kilku ściśle połączonychpłatów; leży w przedniej części jamybrzusznej, tuż za przeponą; jest włączona dofcrwiobiegu i stanowi rodzaj filtru krwi; zasadniczączynnością wydziclnkzą wątroby jest produkowanieżółci, która w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGLAN WAPNIA

  WĘGLAN WAPNIA — najbardziej rozpowszechnionyw przyrodzie związek wapnia. Częstowystępuje on w tak wielkich ilościach, że tworzyduże masywy górskie. Związek ten występuje wpostaci wapniaka, marmuru, kredy, wapna łąkowego,kalcytu (przezroczysty minerał o budowiekrystalicznej) itp. Węglan wapnia ma...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄWÓZ

  WĄWÓZ — dolina wydrążona przez spływającąwodę; przy szybkim powiększaniu się wąwozubrzegi jego stają się strome, a w lessach nawetprostopadłe; niekiedy bywają wąwozy rozgałęzione:wąwozy występują na terenach erodowanychi zmieniają granice gruntów uprawnych,obniżają zwierciadło wód...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWICE

  WARSTWICE, p o z iom ic e , izohipsy — liniekrzywe, które łączą na mapach topograficznychlub na planach punkty terenu leżące na jednakowejwysokości nad przyjętym poziomem umownym;na mapach topograficznych warstwicewskazują wysokość terenu nad poziomem morza.Warstwice ułatwiają orientowanie się w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWA PODORNA

  WARSTWA PODORNA — warstwa gleby leżącapod warstwą orną odwracaną pługiem podczasorki; za pomocą pogłębiacza spulchnia sięwarstwę podorną powodując lepsze jej przewietrzenie,zwiększenie pojemności wodnej, a jednocześnieułatwia się przenikanie do niej korzeni roślin.Warstwę podorną należy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWA UPRAWNA

  WARSTWA UPRAWNA — warstwa gleby,którą rolnik uprawia różnymi narzędziami; niejest więc tym samym, co warstwa orna i czasamigrubość jej można zwiększyć, np. gdy się stosujepogłębiacz w celu spulchnienia warstwy podomej.Głębokość w. u. ma duży wpływ na rozwój systemukorzeniowego i plony roślin;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWANIE ZWIERZĄT

  UŻYTKOWANIE ZWIERZĄT — w zootechnicezabiegi mające na celu bezpośrednie pozyskiwaniekorzyści od zwierząt domowych; rozróżniasię: użytkowanie mleczne, użytkowanie strzyżne,użytkowanie robocze, użytkowanie rozpłodowei inne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt

Do góry