Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  WĘZEŁ

  WĘZEŁ — zazwyczaj zgrubiałe miejsce na łodydze,z którego wyrastają liście, pąki pędówbocznych lub korzenie przybyszowe; znajduje siętam -* tkanka twórcza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATROWAŁ

  WIATROWAŁ, w y k ro t, wich row a ł, wywal— drzewo obalone z korzeniami przezwiatr; maso wie wiatrowały powstają zwyklew starszych drzewostanach iglastych przy nieprzestrzeganiuzasad prawidłowej gospodarkileśnej, główcie w razie nadmiernego nagłegoprzerzedzenia drzewostanów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZEŁ KRZEWIENIA

  WĘZEŁ KRZEWIENIA — zgrubienie pędupodziemnego utworzone z kilku bardzo bliskosiebie położonych węzłów pędu, międzywęźla więctej części pędu są silnie skrócone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK ŁĄKOWIEC

  WĘGOREK ŁĄKOWIEC iPrmylenchus pratcns/s) — nicień z rodziny niszczy ko watych (Ty.lenchidae); żyjące w ziemi nicienie długości do0,75 mm, niedostrzegalne gołym okiem, 0 cielesilnie wydłużonym, nitkowatym, wysysają sokiz różnych roślin uprawnych, jak trawy pastewnezboża, w'iele roślin ozdobnych;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĄZANIE W SNOPY

  WIĄZANIE W SNOPY — sposób wiązaniaściętego zboża; wykonywane jest maszynowo*lub ręcznie przez pracowników idących za kosiarzamilub wiążących za żniwiarką. Zbożeskoszone suche lub wysuszone na garściachwiąże się w większe snopy i mocniej ściągapowrósłem. Zboże świeżo ścięte —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZŁY CHŁONNE

  WĘZŁY CHŁONNE, lim fa ty c z n e — skupiskatkanki chłonnej włączone w sieć naczyńchłonnych; stanowią biologiczne filtry krążącejw nich cbłonki, zatrzymują bowiem drobnoustroje,przeciwdziałając szerzeniu się zakażenia tądrogą, powstają w nich niektóre krwinki białe —limfocyty, które następnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK Paprotkowiec

  WĘGOREK Paprotkowiec (Aphelenchoidesolesistus) — nicień z rodziny węgorkowatych(,Ąphelenchidae); larwy i dorosłe nicienie długoścido 1,3 mm, nitkowate, pasożytują masowow tkankach liści wielu roślin ozdobnych, jakgloksynia, paprocie, pconia, pierwiosnek i begonia,powodując obumieranie części...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA BIAŁA POLSKA RASA ŚWIŃ

  WIELKA BIAŁA POLSKA RASA ŚWIŃ —najszlachetniejsza rasa świń w Polsce, powstałaze zlania się 2 ras: wielkiej białej angielskiej(importowanej od 50 lat z Anglii) i białej ostrouchej;rasę tę hoduje się w Polsce w rejonach produkcjibekonowej w województwach: bydgoskim,gdańskim, poznańskim, rzeszowskim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WGRYZKA SZCZYPIÓRKA

  WGRYZKA SZCZYPIÓRKA (Acrolepla ossectella)— motyl z rodziny tantnisiowatych (P/wtellidae);w czerwcu i lipcu oraz sierpniu i wrześniugąsienice długości do 11 mm, szarozielone,delikatnie nakrapianc, z głową żółtobrunatną,trzema parami nóg tułowiowych i pięcioma paramiprzynóży odwłokowych, wygryzają w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK PSZENICZNIK

  WĘGOREK PSZENICZNIK (Anguina tritłci) —nicień z rodziny niszczykowatych ( Tyłenchidae);wiosną larwy długości do 4 mm, silnie nitkowatowydłużone, wydostają się na zewnątrz z porażonychziarn i pełzając po korzeniach oraz zwilżonejwodą powierzchni źdźbeł dostają się dostożka wzrostu; wskutek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt

Do góry