Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  WIERCENIE

  WIERCENIE — obróbka mająca na celu wykonanieotworów lub zmianę ich wymiarów. Narzędziesłużące do wiercenia nazywa się-* wiertłem.maszyna z a ś ------► wiertarką. Odmiany obróbkiotworów są następujące: wiercenie — wykonywanieotworów w pełnym materiale, rozwiercanie —powiększanie wywierconego otworu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERNOŚĆ PLONOWANIA ROŚLIN

  WIERNOŚĆ PLONOWANIA ROŚLIN —zdolność niektórych gatunków lub odmian roślinuprawnych do wydawania niekoniecznie największych,lecz zawsze opłacalnych, wyrównanychplonów bez względu na zmienne warunkiklimatyczne w poszczególnych latach. Wiernieplonującym gatunkiem w warunkach Polski jestżyto ozime, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETRZENIE SKAŁ

  WIETRZENIE SKAŁ — zmiany zachodzącew skałach pod wpływem działania zespołu czynnikówfizycznych, chemicznych i biologicznych;skały wystawione na działanie tych czynników'ulegają powolnemu rozkruszaniu i coraz dalejidącemu rozda^bnicniu, a co za tym idzie i zmianomchemicznym, które zachodzą na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘCIERZ

  WIĘCIERZ — narzędzie do połowu ryb, o konstrukcjipodobnej do -*żaka, lecz bardziej prymitywne,stosowane w jeziorach i przybrzeżnychpartiach rzek; wykonane jest z wikliny lub tkaninysieciowej. Obecnie rzadko jest stosowany

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘDNIĘCIE GRZYBOWE

  WIĘDNIĘCIE GRZYBOWE, tra ch e om ik o -za — choroba grzybowa występująca na wszystkichniemal roślinach; stwierdzono ją u roślinnależących do ponad 70 różnych rodzin botanicznych;pod wieloma względami przypomina-♦zgorzele naczyniowe wywoływane przez Fusarium.O b j a w y : dolne liście wiotczejąi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELORAK

  WIELORAK, w i e lo s tr o n n e n a r z ę d z ie — narzędzieuniwersalne pracujące jako obsypnik,wypielacz lub jako dołownik, w zależności odrodzaju wmontowanych części roboczych (korpusówobsypnika, noży pielących lub gęsiostopek).Produkuje się wieloraki konne i traktorowe; u nasprodukowany jest wielorak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK ZIEMNIACZAK

  WĘGOREK ZIEMNIACZAK (0itylenchus destructor)— nicień z rodziny niszczykowatych (7>lenchidae); larwy i dorosłe nicienie długości do1,15 mm, niedostrzegalne gołym okiem, nitkowate,o zaokrąglonym końcu ciała, niszczą tkankękłębów ziemniaka, wskutek czego pojawiają sięna nich wgłębione plamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATROŁOM

  WIATROŁOM, wichrołom, złom — drzewozłamane przez wiatr bez wyrwania systemu korzeniowego;powstawaniu wiatrołomów możnaprzeciwdziałać, prowadząc prawidłową gospodarkęw lesie, w szczególności unikając raptownegosilnego przerzedzania drzewostanów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZA

  WĘZA — cienkie arkusze woskowe z wyciśniętymidenkami komórek pszczelich; do wyrobu jejsposobem gospodarczym służą walce ręczne,a także różnego rodzaju prasy (te ostatnie wychodząz użycia). Węzę najlepszej jakości (cienka,dastyama) uzyskuje się przy wyrobie maszynowymw specjalnych zakładach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATROMIERZ

  WIATROMIERZ — przyrząd do określania kierunkui prędkości wiatru; w terenowych stacjachmeteorologicznych najczęściej używa się wiatromierzyWilda; kierunek wiatru wskazuje połażeniechorągiewki obracającej się na psonowytnpręcie, prędkość zaś wiatru — k ą t wychylenia siępłytki; kąt wychylenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt

Do góry