Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  WOSKI

  WOSKI — estry wyższych kwasów tłuszczowychz jednowartościowymi alkoholami; są tosubstancje nierozpuszczalne w wodzie, a słaborozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych;występują w roślinach, zwierzętach i bakteriach:spełniają rolę czynników ochronnych.Najbardziej znany jest wosk pszczeli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODÓR

  WODÓR, h y d ro g en ium — pierwiastek jednowartościowy,występujący w przyrodzie w niewielkichilościach (1% składu otaczającej nas materii),mimo to bardzo pospolity, gdyż prawie cała jegozawartość znajduje się w wodzie; w związkachskorupy ziemskiej wodoru jest niewiele; w warunkachziemskich wodór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRÓBEL MAZUREK

  WRÓBEL MAZUREK (Passer montanus) —ptak z rodziny łuszczaków (FringUlidae)', upierzeniepodstawowe szare; wierzch i tył głowy czekoladowe;smuga pod okiem, plama na uchu, policzki,boki szyi i przepaska na karku oraz kantar,podgardle i smuga przez środek strony brzusznej —białe; skrzydła czamawe z białymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOSKOWY SUROWIEC

  WOSKOWY SUROWIEC — wybrakowaneplastry, różne ścinki -♦woszczyny, zasklepmy,oraz -♦mateczniki przeznaczone do przetopieniana wosk. Surowiec taki musi być chroniony przed-►szkodnikami i pleśnią.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODZIOELKA

  WODZIOELKA — kura, indyczka lub gęś,która opiekuje się stadkiem piskląt, ogrzewa jeciepłem swego ciała, wyszukuje pożywienie, chronilub ostrzega przed niebezpieczeństwem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WÓZEK ELEKTRYCZNY

  WÓZEK ELEKTRYCZNY, wózek a k um u la torowy— samobieżny wózek do transportuwewnętrznego, o nośności od 0,5 do 3 ton. Składasię z niskiej platformy na 4 kołach ze stanowiskiemdla kierowcy, elektrycznego silnika na prądstały i baterii akumulatorów jako źródła energii.Obroty silnika są przekazywane na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODODZIAŁ

  WODODZIAŁ, lin ia w o d o d z ia łow a — gra.nica między dwiema -♦zlewniami; na terenachrówninnych linie wododziałowe można wyznaczaćtylko na podstawie dokładnych pomiarówwysokości terenu. Tereny wododziałowe, zwłaszczaw górach, mają duży wpływ na stany wódw ciekach; np. szybkie tajanie śniegów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODOMlOTACZ

  WODOMlOTACZ — urządzenie do rozmywaniagruntu strumieniem wody; wyrzuca pod ciśnieniemstrumień wody i rozmywa grunt, który porozdrobnieniu i rozwodnieniu w postaci tzw. pulpyspływa do miejsc niższych lub do zbiorników,skąd może być przepompowany.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODONOŚNA WARSTWA

  WODONOŚNA WARSTWA — warstwa skorupyziemskiej, w której gromadzi się i przepływawoda. W warstwie powierzchniowej, spoczywającejna warstwie nieprzepuszczalnej, gromadzi sięwoda gruntowa bezciśnieniowa, której zwierciadłojest swobodne. Poziom wody w tej warstwiejest zmienny i zależy od dopływu i odpływu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODOCIĄGOWA SIEĆ

  WODOCIĄGOWA SIEĆ — rurociąg $łużarvdo doprowadzania wody ? ujęcia do zbiornik*i rozprowadzania jej ze zbiornika do punktówczerpania. Rurociąg składa się z odcinków n,żeliwnych lub stalowych, poszczególne odcinkirur zakończone są kielichami lub kołnierzami'które służą za złącza rurociągu. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt

Do góry