Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  WSCHODNIOPRUSKA RASA KONI

  WSCHODNIOPRUSKA RASA KONI — ra.sa wyhodowana na terenie byłych Prus Wschodnichna początku XVIII w. ; początkowo były t0konie w' typie wierzchowym, lecz stopniowo przekształciłysię w typ wszechstronnie użytkowy;powszechnie używane były do pracy w rolnictwieoraz w kawalerii. Ogiery wschodniopruskic...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBROCZNICA

  WYBROCZNICA — ostro przebiegająca chorobakoni, występująca przeważnie sporadycznie,zwykle jako powikłania — zołzów, piersiówki/—zaraza piersiowa koni) i niektórych innychchorób zakaźnych. Objawami wybrocznicy sąobrzęki dolnej części głowy i kończyn orazwybroczyny (maleńkie czerwone punkciki, podobnedo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSIĄKANIE

  WSIĄKANIE — przenikanie wodydo gleby wskutek działania siły ciężkości lub włoskowatościporów; zależy od ilości i intensywnościopadów', ukształtowania powierzchni terenu, odszaty roślinnej, rodzaju i stanu powierzchni, stopniazamarznięcia i wilgotności gleby. W okolicacho małej ilości opadów w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBURACZENIE GLEBY

  WYBURACZENIE GLEBY — zmęczenie glebyspowodowane zbyt częstą uprawą burakówna tym samym polu (np. co 3 lata), przyczyniającąsię do rozwoju w glebie mątwika burakowego(nicienia), który pasożytuje na włośnikachkorzeniowych buraków i powoduje spadekplonów. W razie silnego wystąpienia mątwikajedynym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA PLONU

  WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA PLONU _iloraz wynikający z podzielenia największegoplonu przez plon najmniejszy w określonym odstępieczasu; wskazuje na rozpiętość plonów danejrośliny w zależności od warunków' klimatycznychi glebowych; współczynnik ten może być różnydla różnych roślin uprawnych i na ogół...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWALNIA

  WYCHOWALNIA — 1) pomieszczenie służącedo wychowu piskląt, zapewniające: temperaturę18—20°C, właściwe nasłonecznienie (stosunekpowierzchni okien do podłogi 1:7), dostateczneprzewietrzanie za pomocą otwieranychokien i przewietrzników. Obsada: na 1 m*podłogi — 20 piskląt jednodniowych do wieku6 tygodni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK TRANSPIRACJI

  WSPÓŁCZYNNIK TRANSPIRACJI — stosunekwytworzonej przez roślinę masy do ilościwyparowanej przez nią w tym samym czasiewody; stosunek ten nie zmienia się w zależnościod klimatu i wieku rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCIERKA ZIEMNIACZANA

  WYCIERKA ZIEMNIACZANA, pulpa —produkt odpadkowy przy produkcji krochmalu;jest to suszona lub niesuszona miazga ziemniaczanapozbawiona soku komórkowego i krochmalu.Wycierka świeża zawiera 8% suchej masyi 92% wody; w suchej masie są bardzo nieznaczneilości białka (0,7%) i substancje bezazotowe.Pulpę można...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK WYSADZENIA

  WSPÓŁCZYNNIK WYSADZENIA — stosunekpowierzchni obsadzonej korzeniami (sadzonkami)do powierzchni obsianej nasionamiw I roku uprawy, a więc do powierzchni, na którejsadzonki zostały wyprodukowane; oblicza sięgo przez podzielenie powierzchni obsadzonejsadzonkami przez powierzchnię, na której sadzonkite zostały...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRZOSÓWKA

  WRZOSÓWKA — rasa owiec kożuchowychwystępująca w woj. białostockim; owce d ro b i(waga żywa dorosłej maciorki do 35 kg), przy,.."sowane do ciężkich warunków bytowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt

Do góry