Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Zbiór totalny

  Odm. zbioru trzyetapowego zbóż i roślin przemysłowych na nasiona wykorzystującego zamiast kombajnu sieczkarnie polowe. Etapy z.t.: koszenie z pnia w fazie pełnej dojrzałości ziarna, transport sieczki do stanowiska omłotowego oraz omłot stacyjny.Do gł. zalet z. t. należą:

  1) przeniesienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbieracz stonki

  Urządzenie ciągnikowe, stosowanew gospodarstwach ekol., przeznaczone do mech. lub pneumatycznego zbierania oraz niszczenia dorosłych chrząszczy i larw stonki ziemniaczanej. Np. pneumatyczny z.s. zbiera stonkę przez zasysanie do zbiornika dorosłych owadów oraz ich larw.

  Skuteczność działaniamaszyny jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapylacz

  1. owad zapylający kwiat, czyliprzenoszący pyłek z pylników na znamionasłupków roślin owadopylnych.

  2. w sadownictwie,odm. nadająca się najlepiej do zapylaniainnej odmiany.

  Z. nie może być odm., której pyłek nie zapewnia dobrego owocowania odmiany zapylanej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiałczanie azotu

  Wykorzystywanie przez mikroorganizmy glebowe do budowy swego ciała łatwo dostępnego dla roślin azotu glebowego.Proces ten występuje przy zbyt szer.stosunku C:N, co prowadzi do okresowego unieruchomienia azotu miner., a w konsekwencji do obniżenia plonu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaskorupienie gleby

  Wytworzenie się zwartej skorupy wskutek wyschnięcia uwodnionej i zagęszczonej wierzchniej warstwy gleby uprawnej. Najbardziej podatne na z. są gleby odużej zawartości części spławialnych i małej zawartości próchnicy. Obfite, burzowe opadyuwadniają nadmiernie warstwę powierzchniową, a uderzenia kropel...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapas wody

  Sumaryczna ilość wody, jakązatrzymuje w danym momencie gleba w warstwieo określonej miąższości. Wielkość tę wyraża się w mm lub t/ha.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbieracz gromadzący w kopy

  Maszyna dogromadzenia w kopy zgrabianego w wały sianalub słomy, składająca się z cylindrycznegopalcowego zespołu podbierającego, przenośnikałańcuchowego i zasobnika gromadzącego,który po napełnieniu otwiera się z tyłu, pochylai zsuwa zebraną kopę na ziemię.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasobność gleby

  Sumaryczna zawartość w glebie dostępnych dla roślin makro- i mikroelementów,a także subst. org. w różnych stadiach rozkładu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaperzenie

  1. zachwaszczenie plantacji perzem.

  2. choroba dorosłych pszczół występująca w rodzinach najczęściej na przedwiośniu i wczesną wiosną.

  Przyczyną z. (biegunkiniezaraźliwej) jest przedwczesne przepełnieniejelita prostego podczas okresu zimowaniapszczół. Zjawisko to jest następstwem spożywaniaprzez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbieracz kamieni

  Maszyna przyczepiana,której zespołem roboczym jest nagarniacz grzebieniowy oraz grzebień podbierający kamienie z pow. pola.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt

Do góry