Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Woda do celów chłodniczych

  Woda chłodnicza przeznaczona jest do odprowadzania ciepła z urządzeń chłodniczych, dlatego powinna mieć jak najniższą temperaturę, ponieważ od tego zależy ilość odprowadzanego ciepła i jej zużycie. Woda chłodnicza nie powinna tworzyć osadów utrudniających wymianę ciepła i przepływ wody. Nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola techniczna a proces produkcyjny

  Kontrola techniczna procesu produkcyjnego jest to ogół operacji zapewniających właściwą jakość produktu żywnościowego, przez sprawdzenie jakości surowców, półproduktów, dozór nad prawidłowością przebiegu procesu technologicznego oraz kontrolę wyrobów gotowych. Kontrola techniczna obejmuje również...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczyszczanie chemiczne

  Chemiczne oczyszczanie ścieków jest stosowane od wielu lat. Oprócz neutralizacji ścieków można uzyskać wydzielenie substancji stałych, organicznych, koloidalnych, a także substancji rozpuszczalnych, głównie soli metali. Zastosowanie chloru i związków chlorowo-tlenowych umożliwia odkażanie ścieków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy kontroli procesu produkcyjnego

  Początkowo system kontroli procesu technologicznego (i produkcyjnego) polegał na kontroli jakości produktu gotowego, po zakończeniu procesu technologicznego, bez ingerencji w poszczególne operacje, bez bezpośredniego udziału kontrolerów w tworzeniu jakości produktu.

  Kolejnym etapem jest kontrola jakości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczyszczanie mechaniczne

  Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest usunięcie z nich zawiesin i cząstek pływających. Jest to czyszczenie mechaniczne albo wstępne. Dokonuje się go przy pomocy krat, sit, piaskowników, osadników i odtłuszczaczy. W piaskownikach następuje oddzielenie frakcji nieorganicznej (cięższej - opada na dno)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncentraty

  Do typowych koncentratów, odgrywających ważną rolę w przemyśle spożywczym, zalicza się zagęszczone soki owocowe (produkcja roczna krajowa ok. 100 tys. t). Koncentraty sokowe są formą zabezpieczenia nietrwałych produktów jakimi są soki owocowe.

  Trwałość większości koncentratów jest ograniczona...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiszonki

  Produkty kiszone, głównie kapusta i ogórki zawdzięczają swą trwałość obecności w nich kwasu mlekowego, w wyniku czego początkowe pH świeżych warzyw, wynoszące około 6,5 obniża się do wartości ok. 3,5. Takie stężenie jonów wodorowych nadaje trwałość kiszonce, nie eliminuje jednak całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /8 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakowanie produktów spożywczych

  Pakowanie ma na celu zabezpieczenie żywności przed działaniem różnych czynników i dotyczy wielu produktów, o różnym składzie chemicznym, stopniu przetworzenia, sposobie zabezpieczenia, różnej konsystencji (płyny, produkty półpłynne, stałe, stałe z fazą płynną, sypkie) i o różnym kształcie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /7 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki myjące powierzchniowo czynne (detergenty)

  Są to syntetyczne związki organiczne mające właściwości powierzchniowo czynne. Dodaje się je do roztworów myjących w celu zwiększenia ich zdolności zwilżania i penetracji. Niektóre środki powierzchniowo czynne są stabilne zarówno w środowisku alkalicznym, jak i kwaśnym. Cząsteczka związku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakowanie produktów płynnych

  Przez wiele lat podstawowym opakowaniem mleka były butelki szklane o pojemności 1,0, 0,5 i 0,25 1, o jednakowych wymiarach i kształcie szyjki. Do napełniania butelek, wcześniej umytych, stosuje się rozlewarki do mleka. Podstawowymi elementami rozlewarki są: głowica napełniająca i zamykająca butelki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 309

  praca w formacie txt

Do góry