Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Wydział weterynaryjny

  Podstawoweprzedmioty zawodowe: hodowla zwierząt, higienazwierząt, choroby wewnętrzne, chirurgia, epizoetiologia,parazytologia, położnictwo, patologiarozrodu, anatomia patologiczna, farmakologiai higiena produktów spożywczych. Studenci tegowydziału mogą specjalizować się w zakresie:lecznictwa zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTWORNICE AEROZOLI

  WYTWORNICE AEROZOLI — maszynyi urządzenia rozpylające ciecz na cząstki (krople)0 średnicach nie większych niż 50 mikronów1 wydmuchujące je.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydział zootechniczny

  Podstawoweprzedmioty zawodowe są takie same jak na wydzialerolnym, z tą różnicą, że zagadnienia z zakresuhodowli zwierząt przerabiane są szarzeji gruntowniej. Absolwenci uzyskują tytuł magistrainżyniera zootechnika; mogą pracować na stanowiskachkierowniczych w uspołecznionychgospodarstwach rolnych o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytyczanie BUDOWLI

  Wytyczanie BUDOWLI wyznaczanie nagruncie dokładnych wymiarów- i zarysów wykonywanychbudowli; wszystkie dane niezbędne dowytyczenia budowli otrzymuje się z projektu lubz rysunku roboczego. Przy wytyczaniu nawiązujesię do najbliisz>’ch stałych punktów pomiarowych,używając instrumentów’ pomiarowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTACZANIE

  WYTACZANIE — rodzaj dokładne obróbkiskrawaniem podobnej do toczenia. Różnica międzywytaczaniem i toczeniem polega na umocowaniunoży w wytaczadle zamiast w imaku nasuporcie tokarki. Przedmiot obrabiany jest nieruchomy.Ruch obrotowy i postępowy wykonujewytaczadło.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawodowe studium pedagoiczne

  Istnieje przy SGGW w Warszawie i WSRw Poznaniu; okres nauki trwa 1 rok (2 semestry).Zadaniem studium jest przygotowanie pedagogicznei społeczne słuchaczy do pracy nauczycielskiejw szkołach rolniczych oraz instruktażowooświatowejw organizacjach i instytucjach rolniczych.Podstawowe przedmioty zawodowe:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPŁONIENIE

  WYPŁONIENIE , e tio la c ja — utrata chlorofiluprzez rośliny zielone rosnące w ciemności,rośliny takie mają nadmiernie wydłużone międzywęźia,słabo rozwinięte i małe liście, zwiotczałepędy, na skutek niezdolności wytwarzania (przybraku światła) chlorofilu są białe i po pewnymczasie, gdy im się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYRYWACZ LNU

  WYRYWACZ LNU — maszyna do wyrywanialnu z korzeniami.W y r y w a c z k o n n y zbudowany jest na dwukołowympodwoziu. Zespołem wyrywającym sądwa obracające się pasy gumowe bez końca, napiętena rolkach, napędzane od kół jezdnychprzez przekładnię zębatą. Przed dolnymi rolkamiumieszczone są rozdzielacze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSIEW MIESZANKI ŁĄKOWEJ

  WYSIEW MIESZANKI ŁĄKOWEJ, pastwiskowej— równomierne rozsypywanie nasionna powierzchni odpowiednio przygotowanegogruntu i przykrycie ich za pomocą wału lub brony;przykrycie powinno być jak najpłytsze, gdyżw przeciwnym razie drobne nasiona roślin łąkowychnie powschodzą. Siew wykonuje się maszynowolub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypalanie łąki

  Wypalanie łąki— palenie martwychzeszłorocznych łodyg i liści roślin po ich dostatecznymwyschnięciu z wilgoci zimowej,wtedy gdy świeże liście znajdują się jeszczew warstwie przyziemnej; popiół spalonych roślinma pewne znaczenie jako nawóz, a zniszczeniemartwych części może ułatwić wzrost...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt

Do góry