Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  XYLARIA

  XYLARIA — grzyby z klasy workowców (Ascomycetes);rozkładają martwe, a rzadziej żywedrewno.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWAR

  WYWAR - produkt otrzymywany przy produkcjispirytusu z zacieru odfermentowanego naaparacie destylacyjnym (ze 100 1 zacieru —110—115 1 wywaru). W Polsce surowcem najczęściejsą ziemniaki, rzadziej — żyto, kukurydza,melasa itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTACZARKA

  WYTACZARKA, wie r ta rk o - fre z a rk a —obrabiarka do dokładnego wykonywania dużychotworów'; pracuje przeważnie w' układzie poziomymi jest przeznaczona do obróbki otworóww ciężkich przedmiotach. Za pomocą wiertarkofrezarekmożna wykonywać: wiercenie, wytaczanie.toczenie, frezowanie, rozwiercanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaoczne zawodowe studium pedagogiczne

  2-Ietnie (4 semestry) zaocznezawodowa studia pedagogiczne o takim samymprogramie nauki jak na stacjonarnych zawodowychstudiach pedagogicznych prowadzone sąna SGGW w Warszawie i w WSR w Poznaniu.Na studia te przyjmowani są nauczyciele szkółrolniczych, pracownicy służby instruktażowo--oświatowej w rolnictwie i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWÓZ DREWNA

  WYWÓZ DREWNA — dostawa drewna odskładnic zrębowych lu b innych do składów zakładówprzemysłowych, składnic kolejowychlub bindug spławowych; w- zależności 0(jużytego środka transportowego rozróżnia sięwywóz konny, silnikowy lub za pomocą kolejekwąskotorowych. Do wywozu konnego używa sięwozów lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTŁACZANKA

  WYTŁACZANKA — wkładka papierowa z tłoczonymiwgłębieniami w kształcie jaja, którastanowi wewnętrzne opakowanie jaj w skrzyni jaj-Czarskiej. Wielkość wytłaczanki dostosowana jestdo rozmiarów skrzyni, jedna warstwa mieści30 jaj. Wielkość wgłębień jest jednakowa i dlategojaja muszą być dobierane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYŻ BAROMETRYCZNY

  WYŻ BAROMETRYCZNY — układ -»izobarna mapie synoptycznej, w którym ciśnienie wzrastaku środkowi układu, a powietrze krąży w kierunkuzgodnym z ruchem wskazówek zegara;przy wyżu pochodzenia kontynentalnego w ciepłejporze roku panuje pogoda bezchmurna i upalna,a w chłodnej — bezchmurna i mroźna; przywyżu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTRYSK NASIENIA

  WYTRYSK NASIENIA, e ja k u la c ja — odruchstanowiący zakończenie aktu płciowego(-►kopulacja). Następuje po podrażnieniu nerwowychciał czuciowych (receptorów) żołędziprącia; w wyniku tego pojawia się skurcz mięśniówkinarządów płciowych samczych, powodującywydalenie na zewnątrz z układu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydział rybacki

  Podstawowe przedmiotyzawodowe: gospodarka stawowa, jeziorowai rzeczna, morskie zasoby surowcowe, chorobyryb, ochrona wód przed zanieczyszczeniami, statkioraz sprzęt rybacki, technika połowów i zarysprzetwórstwa rybnego. Studenci tego wydziałumogą specjalizować się w zakresie: hodowli ryb,gospodarki rybnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTRZĄSACZ

  WYTRZĄSACZ — część składowa młocarni,której zadaniem jest wydzielenie ziarna i plewz omlóconej masy zboża oraz wydalenie słomyna zewnątrz młocarni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt

Do góry