Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ZABAGNIENIE ŁĄK I PASTWISK

  ZABAGNIENIE ŁĄK I PASTWISK — stanłąk i pastwisk, kiedy w wyniku stagnowania wody,a więc przy jej nadmiarze i niedostatku powietrzaw glebie tworzą się warunki odpowiednie dlaroślin hygrofilnych, mających specjalne przystosowanie,lecz nie nadających się do spasania, jaknp. niektóre turzyce i mchy;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzdręga

  Wzdręga (Scardinus erythrophthalmus) _ryba z rodziny karpiowatych (Cyprynidae)występująca u nas w- wodach spokojnych, wy.!grzanych i zarośniętych; żywi się w pasie roślinprzybrzeżnych drobnymi zwierzętami wodnymia często także pokarmem roślinnym; dorasta'do 30 cm długości i 300 g ciężaru; -►...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGON

  ZAGON — pas zoranej roli, składający siez większej lub mniejszej liczby dołożonych dosiebie skib; zagon w ą s k i — od 4 do 12 skib(szerokość zagona 1.2—3,6 m); zagon s z e r o ki— co najmniej 24 skiby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHMURZENIE

  ZACHMURZENIE, wielkość z a chm u rz e nia— stopień pokiycia nieba przez chmury;zmniejsza promieniowanie słoneczne, ale wiosnąi jesienią może zapobiegać powstawaniu przymrozków.W Polsce najmniejsze zachmurzeniewystępuje latem, największe zimą. W komunikatachmeteorologicznych wielkość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZIĄTEK

  WZIĄTEK — surowce miodowe (nektar i spadź)oraz pyłek kwiatowy zebrane przez pszczoły(np. pszczoły wylatują z ula na pożytek, a powracajądo ula z wziątkiem).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAĆMA

  ZAĆMA — zmętnienie soczewki gałki ocznejlub jej torebki, powstałe na tle niektórych chorób(np. głowicy — u bydła, ślepoty miesięcznej —u koni, nosówki — u psów), w wyniku urazów,zaburzeń rozwojowych (zaćma wrodzona) lubstarzenia się zwierzęcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST

  WZROST — proces polegający na wytwarzaniurzez organizm nowych komórek i powiększaniujuż istniejących, w wyniku czcgo organizmz w i ę k s z a swoją objętość. W z r o s t u zwi er ząti c z ł o w i e k a kończy się na ogół z osiągnięciemdojrzałości. W zootechnice najważniejszeznaczenie ma śledzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADARLICA ŚPIŻARNIANKA

  ZADARLICA ŚPIŻARNIANKA (PyraJij farinalis)— motyl z rodziny omacnicowatych (Pyra-Iidldae)\ gąsienice długości do 25 mm, białoszarez głową i tarczką na przcdpleczu ciemnobrązowymi,trzema parami nóg tułowiowych i pię:iomaparami przynóży odwłokowych, ukprte w rurkowatychoprzędach, żerują od sierpnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XIMPHINEMA

  XIMPHINEMA — nicienie z rodziny Dorylaimidae,żyjące w glebie; niektóre gatunki sązewnętrznymi pasożytami korzeni wielu roślinuprawnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADRZEWIANIE

  ZADRZEWIANIE — zakładanie zadrzewieńi j. obsadzanie drzewami i krzewami nieużytków,dróg. miedz, zagród, cieków wodnych, rowówitp. terenów położonych poza lasem. Zadrzewieniamają duże znaczenie gospodarcze (dostarczajądrewna, wpływają na zwiększenie plonóww rolnictwie), biologiczne (podnoszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt

Do góry