Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ZARAZA PŁUCNA BYDŁA

  ZARAZA PŁUCNA BYDŁA— zaraźliwa chorobabydła objawiająca się kaszlem, podwyższonątemperaturą, obrzękami (na podgardlu i podbrzuszu)i osłabieniem; występuje też zapaleniepłuc. Choroba często kończy się śmiercią zwierzęcia;objęta jest ustawą o zwalczaniu zaraźliwychchorób zwierzęcych; w Polsce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPŁONOWE URZĄDZENIA

  ZAPŁONOWE URZĄDZENIA — zespół mechanizmusilnika spalinowego wytwarzający impulsyprądu wysokiego napięcia, które w postaciiskry zapalają mieszankę paliwa z powietrzemw cylindrze silnika. W siJnikach spalinowych stosujesię bateryjne lub iskrownikowe urządzeniazapłonowe; urządzenia iskrownikowe noszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARAZA ROZTOCZOWA

  ZARAZA ROZTOCZOWA — chorobapszczół wywoływana przez roztocze pasożytującew pierwszej parze tchawek ich tułowia, powodującezatkanie tchawek, utratę zdolności do lotui śmierć chorych owadów; jest chorobą zwalczanąz urzędu. Walka z nią polega na stosowaniu odpowiednichśrodków leczniczych zalecanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPORA

  ZAPORA — budowla wodna piętrząca wodęprzegradzająca dolinę rzeki, w celu utworzeniazbiornika wodnego, z którego wodę wykorzystujesię do celów energetycznych lub do nawadnianiagruntów albo do regulowania stanu wody w rzece.Zapory wznosi się przeważnie z betonu lub żelbetonu;niekiedy stałą część zapory...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODEK

  ZARODEK — 1) u roślin nasiennych — młodaroślina ukryta w nasieniu składająca się z zawiązkakorzenia, zawiązka pędu z mniejlub bardziej rozwiniętym pączkiem wierzchołkowymoraz z liścieni, dwóch — u roślin dwuliściennychi jednego — u jednoliściennych(zwanego tarczką zarodkową); u roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPRAWY

  ZAPRAWY — związki chemiczne stosowanedo niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczychna nasionach oraz do wytworzenia w glebiewokół kiełkującego nasienia lub korzonkówrośliny sirefy pozbawionej drobnoustrojów; jakosubstancje aktywne stosowane są związki nieorganicznei organiczne (np. formalina, Spergon.),a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODNIKI PRZETRWALNIKOWE

  ZARODNIKI PRZETRWALNIKOWE — grubościennezarodniki grzybów powstałe w wynikuprocesu płciowego (u glonowców) lub przezrozczlonowanie strzępki wegetatywnej — chlamidosporyalbo gemmy; u rdzy są to teliospory(teleutospory), powstające pod koniec wegetacjina krótkich trzonkach w skupieniach zwanychteliami;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARAZA

  ZARAZA (Orobanche sp.) —bezzieleniowa roślina pasożytniczaz rodziny zarazowatych(iOrobanchaceae). Z a r a z a g a -łęzista (Orobanche ramosa)pasożytuje na korzeniach tytoniui konopi; występuje główniena południu Polski; zwalcza Zaraza gałęrisiasię ją przez natychmiastowewykonanie orki — po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODNIKOWCE

  ZARODNIKOWCE (Sporozoa) — pasożytniczepierwotniaki wytwarzające tzw. zarodniki<spory), charakterystyczne stadia rozrodcze w p o stacizarodka otoczonego b ło n ą; z racji p a sożytniczegotrybu życia nie mają narządówruchu ani otworu gębowego; pobierają po k a rmprzez osmozę; przedstawicielem tej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARAZA KUSTRZEBKOWA KONICZYN

  ZARAZA KUSTRZEBKOWA KONICZYN -choroba występująca głównie na koniczynie czerwonej,której odmiany różnią się bardzo wrażliwością,i powodująca zwykle niewielkie szkody.O b j a w y : na liściach liczne, małe, okrągławe,czasem połączone ze sobą plamki, najpierw żółte,po wyschnięciu brunatne; w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 037

  praca w formacie txt

Do góry