Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ZAŚLAZ WŁÓKNISTY

  ZAŚLAZ WŁÓKNISTY (Abutilon avicennae)— przemysłowa roślina włóknista z rodzinyślazowatych (Malvaceae); uprawiana główniew Chinach, Mandżurii, Związku Radzieckimi Indiach; w Polsce przeprowadza się dopieropróby z jej uprawą. Zaślaz ma małe wymaganiaglebowe i klimatyczne; uprawia się podobniejak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASKORUPIANIE SIĘ GLEBY

  ZASKORUPIANIE SIĘ GLEBY — tworzeniesię na powierzchni gleb drobnoziarnistych,ubogich w próchnicę i zlewnych, skorupy powstającejnajczęściej pod wpływem ulewnegodeszczu, silnego nasłonecznienia oraz wysuszającegowiatru. Przyczyną zaskorupiania sięgleby może też być uprawa „na mokro” , np.włókowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATOKI PRZYNOSOWE

  ZATOKI PRZYNOSOWE — jamy w kościachczaszki łączące się z jamą nosową; do największychnależą zatoki szczękowe, które są wypełnionepowietrzem, oraz zatoka czołowau przeżuwaczy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASOLENIE GLEBY

  ZASOLENIE GLEBY — nadmierne nagromadzeniesię soli w uprawnej warstwie gleby,wpływające ujemnie na rozwój roślin lub uniemożliwiająceich wegetację; ujemny wpływwywierają na rośliny kwaśne węglany, siarczanyoraz azotany sodu, wapnia i magnezu, a niekiedytakże niektóre inne związki chemiczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM ROLNYM

  ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM ROLNYM — czynności związane z realizacją zasadracjonalnego gospodarowania. Zarządzanie gospodarstwemrolnym polega na wydawaniu doraźnychdecyzji dotyczących procesów produkcjii procesów pracy, a także zmian w strukturze ekonomiczneji w organizacji środków. Długość odcinkaczasu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY

  ZASADY, wodorotlenki, alkalia — związkipowstałe z reakcji tlenków metali lub meuliz wodą, a także amoniaku z wodą; rozcieńczonew wodzie nazywamy ługami. Do najpospolitszychzasad należą wodorotlenki: sodu —NaOH, potasu — KOH, amonu — NH*OH.wapnia — Ca(OH),, glinu — Al(OH),; zasadybarwią różowy papierek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAROŚLA

  ZAROŚLA — zbiorowisko roślin podobnychpod względem ekologicznym, np. zarośla trzciny,pałki wodnej, jeżyn, borówki bagiennej, itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARAZA PIERSIOWA KONI

  ZARAZA PIERSIOWA KONI , p ie r s iów ka— zakaźna choroba koni, przy której występujezapalenie płuc. Nieodzownym warunkiemwyleczenia zwierząt jest zapewnienie im zupełnegospokoju, higienicznych warunków utrzymania iodpowiedniego żywienia. Śmiertelność wśródzwierząt chorych na piersiówkę jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPŁODNIENIE

  ZAPŁODNIENIE — zespolenie się dwóch komórekrozrodczych — męskiej i żeńskiej (komórkijajowej i plemnika) w jedną komórkę potomną— zygotę; zapłodnienie może być z e wnę t r z n e , kiedy komórki jajowe i plemnikisą wydalane do wody i tam się łączą (ryby i płazy),oraz wewn ę t r z n e , gdy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYBIANIE WÓD

  ZARYBIANIE WÓD — gospodarczo uzasadnionezwiększanie liczebności określonego gatunkuryb w zbiorniku wodnym lub wprowadzeniegatunku nowego — nigdy dotądw danym zbiorniku nie występującego; polegana wpuszczeniu do zbiornika wodnego zapłodnionejikry lub ryb różnego wieku i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt

Do góry