Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ZIELARSTWO

  ZIELARSTWO — I) nauka o ziołach dostarczającychsurowców używanych w lecznictwieoraz w niektórych gałęziach przemysłu, np.w garbarstwie, barwiarstwie. 2) gałąź gospodarkimająca na celu dostarczanie surowców zielarskichstosowanych w lecznictwie i różnych gałęziachprzemysłu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBROID

  ZEBROID — mieszaniec międzygatunkowy powstaływ wyniku skrzyżowania konia z zebrą;jeżeli samcem była zebra, a samicą koń, uzyskujesię z e b r u I ę, w przeciwnym wypadku —z ebrynę ; zebroidy samce są bezpłodne, samice— płodne (w skojarzeniu z samcem zebrą lubz ogierem); zebroidy są większe niż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELNE ROŚLINY

  ZIELNE ROŚLINY — rośliny o pędach niczdrewniałych,których łodyga trwa tylko jedenokres wegetacyjny, po czym usycha i ginie;rośliny zielne mogą być roczne, dwu- i wieloletnie,czyli byliny. Rośliny jednoroczne stanowią ogromnąwiększość roślin uprawnych, przy czym niektórez nich mają zdolność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGNILIZNA LIŚCIOWA GOŹDZIKA

  ZGNILIZNA LIŚCIOWA GOŹDZIKA -choroba grzybowa goździka występująca w gruncici w szklarni; przy dużym nasileniu chorobyrośliny giną. O b j a w y : na całej szerokościblaszki liściowej, czasem także na łodygach,powstają miękkie, brunatne plamy, które powyschnięciu stają się błyszczące...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBROJENIE BETONU

  ZBROJENIE BETONU —wkładki z prętów stalowych.Beton ma dużą wytrzymałośćna ściskanie, natomiast na rozciąganiei zginanie jest małowytrzymały; jeżeli trzeba wykonaćelement betonowy, naktóry będą działały siły gnącei rozciągające, jak np. w belkach,trzeba go wzmocnićwkładkami ze stali...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELONA MASA

  ZIELONA MASA, w e g e ta tyw n a m a s a —nadziemne części roślin pastewnych polowychlub łąkowych przed skoszeniem lub bezpośredniopo skoszeniu, użytkowane na paszę w stanieświeżym (zaraz po skoszeniu), po wysuszeniu nasiano albo po zakiszeniu; zieloną masę przyorujesię również na zielony nawóz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGNILIZNA TWARDZIKOWA

  ZGNILIZNA TWARDZIKOWA — chorobagrzybowa powszechnie występująca na bardzowielu, głównie mięsistych, roślinach uprawnych;zwłaszcza często występuje na buraku, kapuście,marchwi, selerze, ogórku, pietruszce, sałacie, słoneczniku,cebuli, grochu, ziemniaku, pomidorze,melonach oraz na wyżlinie, dalii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBRUNATNIENIE PRZYGNIEZDNE

  ZBRUNATNIENIE PRZYGNIEZDNE— choroba fizjologicznajabłek polegającana lekkim zbrązowieniu miąższuwokół komór nasiennych;smak zbrązowiałego miąższu ulega pogorszeniu.Pierwsze objawy choroby występują w końculistopada i w grudniu. Zbrunatnienie przygniezdneopanowuje tylko owoce przechowywanew temperaturze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELONA TAŚMA

  ZIELONA TAŚMA — ciągłość produkcji paszyzielonej w gospodarstwie w celu zapewnieniazwierzętom gospodarskim stałego dopływu paszz roślin kolejno dojrzewających i sprzątanych odwiosny do późnej jesieni. Do taśmy zielonej zaliczamyprodukcję pochodzącą ze wszystkich użytkówgospodarstwa: łąk i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGNILIZNA TWARDZIKOWA ROŚLINCEBULKOWYCH

  ZGNILIZNA TWARDZIKOWA ROŚLINCEBULKOWYCH — choroba grzybowa tulipanów,hiacyntów i innych cebulkowych; w grunciewystępuje często gniazdowo. O b j a w y :rośliny tracą jędrność, liście żółkną i pokładająsię, a kwiaty mogą się nie rozwinąć; podstawyliści gniją, jak również mięsiste łuski...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt

Do góry