Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Zlewnia rzeki

  Zlewnia rzeki — obszar, z którego wodaspływa do rzeki po powierzchni ziemi i pod ziemią.Zlewnia podziemna może nie pokrywać sięze zlewnią powierzchniową. Granicą zlewni powierzchniowejjest wododział, który przebiegagrzbietami wzniesień, a zlewni podziemnej —-linia przebiegająca po najwyższej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIMOZIELONE ROŚLINY

  ZIMOZIELONE ROŚLINY — rośliny, którew naszym klimacie nie zrzucają liści na zimę;należą do nich rośliny iglaste (z wyjątkiem modrzewia)oraz niektóre liściaste (brusznica, żurawina,bukszpan, rododendron itp.).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZLODOWACENIE

  ZLODOWACENIE — pokrycie pewnych obszarówZiemi lodowcami z kilkoma nawrotami;w epoce plejstoceńskiej, czyli lodowcowej (-♦stratygraficznatabela), trwającej od 1 min do 10 tys.lat, na kuli ziemskiej nastąpiło bardzo znaczneoziębienie; lodowce powstały najpierw na północy,a następnie przesunęły się ku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIOŁA

  ZIOŁA — 1) pożyteczne dwuliścienne roślinyzielne (z wyjątkiem motylkowych) wchodzącew skład porostu łąkowego; 2) ususzone roślinylecznicze. Zioła zawierają substancje czynne,które decydują o ich wartości i przydatności docelów leczniczych i przemysłowych.Z i o ł a ł ą k i p a s t w i s k należą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmianowanie

  Zmianowanie — następstwo w uprawieokreślonej liczby roślin albo grup roślin dostosowanedo miejscowych warunków przyrodniczych;po ukończeniu jednego cyklu (-►rotacji)zmianowanie rozpoczyna się od nowa. Można jestosować na jednym polu przez szereg kolejnychlat lub w jednym roku na tylu polach, ile...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIOŁOLECZNICTWO

  ZIOŁOLECZNICTWO, f ito te r a p ia — metodaleczenia polegająca na stosowaniu 'ekówpochodzenia roślinnego, do których zalicza siewszelkie przemysłowe przetwory ziołowe orazmieszanki lub pojedyncze surowce. Leki przemysłowesporządzane są w postaci wyciągówroślinnych, o różnym stopniu zagęszczenia; mogąto...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGONINY

  ZGONINY — pocięte w czasie młocki kawałkisłomy i wymłóconych kłosów, które wydalane sąna zewnątrz młocarni z podsiewacza. Z młocamimałych, np. sztyftowych, zgonioy wyrzucane sąrazem z ziarnem i następnie odczyszczane nawialni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ DO ZWILŻANIA

  ZDOLNOŚĆ (CIECZY) DO ZWILŻANIA —zdolność utrzymywania się cieczy na powierzchniciała stałego, np. liści, pancerza chitynowegoowadów itp.; zależy od charakteru powierzchniopryskiwanej i od fizykochemicznych właściwościpreparatów. Dodatek substancji pomocniczychdo roztworów lub emulsji zwiększa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIARNKOWE OWOCE

  ZIARNKOWE OWOCE mięsiste owocc mającewewnątrz pergaminowatc. kilkunasienne„komory"* zwane gniazdem nasiennym. W znaczeniubotanicznym są to owocc szupinkowe; doowoców ziarnkowych zaliczamy jabłka, gruszkii pigwy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBRA

  ZEBRA (Hlppotigris) — ssak z rodziny koniowatych(Equidae) ; pręgowany, rączy koń, długiewłosy tylko na końcu ogona; żyje w Afryce albona stepach w dużych stadach, wędrując w poszukiwaniupożywienia, albo w górach w mniejszychstadach; żywi się roślinami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt

Do góry