Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Aeroponika

  System produkcji roślinnej bezzastosowania środowiska stałego (uprawa ziemna) lub ciekłego (hydroponika). Woda isole miner. są rozpylane bezpośrednio na korzenieroślin w postaci aerozolu. Optymalniewytworzone sztuczne siedlisko pozwala nauzyskiwanie szybkiego wzrostu i rozwojuroślin.

  W szkółkarstwie a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Acydofile

  Organizmy, które znajdują najkorzystniejszewarunki rozwoju w wodach lubglebach kwaśnych (pH 2,0–3,5). Do a. zaliczasię zarówno rośliny wyższe (np. turzyce,szczaw polny), jak i grzyby niższe (np. z rodzaju Penicillium, Aspergillus) oraz bakterie,np. fermentacji mlekowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerosiew

  Siew rzutowy z samolotu lub śmigłowca.A. stosuje się z dobrym efektem zwł.do roślin jarych wczesnego siewu, co maszczególnie duże znaczenie w latach o niekorzystnymprzebiegu pogody, gdy nadmiernawilg. gleby uniemożliwia siew w optymalnymterminie.

  Czynnikiem ograniczającym użyciesamolotów jest przede...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja

  Przystosowanie organizmów roślinnychi zwierzęcych do warunków środowiskaumożliwiające lepsze ich wykorzystanielub względne uniezależnienie od szkodliwychwpływów środowiska. Właściwości a. są dziedzicznei stanowią istotę ewolucji organizmów.

  Przykładem przystosowania się roślindo wegetacji w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerozol

  Układ, w którym cząsteczki subst.stałych lub kropel cieczy są rozproszone wfazie gazowej. W przypadku pestycydów terminten dotyczy rozproszenia subst. aktywnejznajdującej się w stanie ciekłym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A (niem. anmoorig - przybagienny)

  W gleboznawstwie,dobrze zhumifikowana materiaorg., zakumulowana w miner. części gleby w warunkach hydromorfologicznych. Stosuje siędo poziomu gł. A, np. Aa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻNIWIARKA

  ŻNIWIARKA — konną maszyna do zbioruzbóż, która kosi zboże, gromadzi je na pomościea następnie zgarnia na ściernisko pęki zbożawielkości snopa. Maszyna opiera się na dwóchkołach; większe koło jest jednocześnie kołemnapędzającym przyrząd tnący i grabie za pośrednictwemprzekładni zębatych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUŻEL

  ŻUŻEL — uboczny produkt otrzymywany przywytapianiu surówki w wielkich piecach i przyspalaniu w^la kamiennego oraz koksu.Żuż e l p a l e n i s k o w y zawiera niespaJonecząstki węgla oraz związki siarki i wapnia;związki te zmniejszają wytrzymałość betonui powodują pęcznienie żużla w murze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUCIE

  ŻUCIE — złożony proces polegający na rozrcieraniu i rozdrabnianiu pokarmu, który jednocześniejest odpowiednio naśliniany. Dostatecznieprzeżuty i naśliniony pokarm zostaje uformowanyw kęs i połknięty. Żucie jest aktem odruchowymdowolnie kontrolowanym, tzn. że w każdejchwili może być przerwane, a kęs...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻNIWIARKO-ŁADOWACZ

  ŻNIWIARKO-ŁADOWACZ — maszyna dościnania roślin zielonych o wysokości do 2 mi jednoczesnego ładowania skoszonej masy naprzyczepę doczepianą za maszyną. U nas stosowanyjest żniwiarko-ładowacz E-062, produkcjiNRD. Motowidło nachyla ścinane rośliny naprzyrząd tnący, taki sam jak w kosiarkach, i wrazz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt

Do góry