Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Zoocydy

  Chem. środki zwalczające szkodniki,np. owady (insektycydy), roztocza (akarycydy),nicienie (nematocydy), ślimaki (moluskocydy),gryzonie (rodentycydy). Z. w zależności od sposobu przenikania do organizmuszkodnika dzieli się na środki: o działaniukontaktowym, działające na szkodniki przyzetknięciu się z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimowla

  Część okresu zimowania zawarta między ostatnim jesiennym i pierwszym wiosennym oblotem pszczół. Podczas z. pszczołynie opuszczają ula i nie odbywają oblotów oczyszczających, trwając w ciasnym kłębie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmęczenie gleby

  Obniżenie się urodzajności gleby, objawiające się ciągłym zmniejszaniem plonów, pomimo właściwego nawożenia iracjonalnej uprawy. Z.g. następuje wskutekzachwiania równowagi biol. gleby, spowodowanejwadliwą uprawą (monokultury), nawozamiminer., wyczerpaniem się skł. pok., pogorszeniemstruktury gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność glebowa

  Niejednolitość (mozaikowatość) gleby wynikająca z jej zróżnicowanych właściwości w różnych partiach pola.

  Z.g. wynika z przyczyn naturalnych (różne podglebie, różny skład granulometryczny ichem., niejednakowe stosunki wilg., zróżnicowanierzeźby terenu, nachylenie, nasłonecznienieitp.) i sztucznych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zołzy

  Zaraźliwa choroba koni, na którą zapadają źrebięta i młode 2–3-letnie konie. Chorobawystępuje przeważnie w dużych skupiskachkoni. Z. wywoływane są przez bakterie zwane paciorkowcami.

  W ropnym wypływie z nosa oraz ze zmienionych wskutek choroby gruczołachpodszczękowych chorych koni znajdująsię duże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoocenoza

  Zwierzęca część biocenozy o określonym składzie gatunkowym, uwarunkowana czynnikami siedliskowymi. Zob. też fitocenoza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimny wychów cieląt

  Metoda wychowu cieląt polegająca na trzymaniu ich w budynku bezjednej ściany, ze stałym dostępem na wybieg, w celu poprawienia ich odporności i zdrowotności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgrzebło posiewne

  Brona-zgrzebło, której zespołem roboczym jest belka z dwoma rzędami zębów sprężynowych prostych lub wygiętych,montowana z tyłu siewnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność kiełkowania

  Procent nasion normalnie skiełkowanych w czasie tak długim,aby mogły skiełkować wszystkie żywe nasiona.Z.k. np. 90% oznacza, że 90 ze 100 nasion wytworzy normalne siewki, czyli takie,które rokują wytworzenie normalnych roślin.Celem testów oceny z.k. jest więc określeniemaksymalnego potencjału...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgrzebło uprawowe

  Brona-zgrzebło, której zespołem roboczym są belki z długimi zębami sprężynowymi prostymi, agregatowana z pługiem lub broną talerzową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt

Do góry