Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Antropochoria

  Rozprzestrzenianie się diasporprzy pomocy człowieka. A. związana jest ściślez działalnością gosp. człowieka, któryogranicza wprawdzie występowanie niektórychgat., z drugiej jednak strony w sposóbświadomy lub nieświadomy rozsiewa inne. Z Ameryki pochodzi m.in. tytoń, pomidor, słoneczniki kukurydza oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat udojowy

  Podstawowa część dojarkimech. składająca się z pulsatora, czterech kubków udojowych, a także kolektora z końcówkami do mleka oraz do powietrza o pulsującym ciśnieniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropogeniczny czynnik

  Czynnik związanyz każdą formą pośredniego lub bezpośredniegowpływu człowieka na środowisko i na bytującew nim rośliny. Na terenach użytkowanychrolniczo jest to całokształt działalności związanejz produkcją roślinną i zwierzęcą, jak teżpozarolniczej kształtującej siedlisko. Działalność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apiterapia

  Leczenie chorób produktami pszczelimi:

  1) miodem leczy się schorzeniaukładu krążenia, oddechowego, pokarmowegoi moczowego, choroby skóry i błon śluzowych,hemoroidy, schorzenia ginekologiczne;

  2) propolisem, czyli kitem pszczelim – czyrakii odleżyny, alergie, choroby reumatyczne, uszui oczu oraz układu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabioza (gr. anabiósis - ożywianie)

  Stan silnego ograniczenia procesów życiowych wniekorzystnych warunkach bytowania, umożliwiającyorganizmom roślinnym i zwierzęcymprzetrwanie. Organizmy w stanie a. są bardzoodporne na szkodliwe wpływy środowiska.Patogeny niektórych chorób (pierwotniaki,bakterie, grzyby) otaczają się grubą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaeroby, beztlenowce

  Organizmy które mogążyć w środowisku beztlenowym, pozyskującenergię na drodze procesów oksydoredukcyjnych. Do tej grupy należą liczne bakterie (np. drobnoustroje fermentacyjne) i pasożyty jelit (pierwotniaki, robaki). Zob. też aeroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność biologiczna gleby

  Stopień nasilenia procesów życiowych organizmów glebowych, którego miarą może być:

  1) stopieńrozmnożenia się w glebie drobnoustrojów;

  2) nasilenie oddychania gleby: pobieraniatlenu i wydzielania dwutlenku węgla;

  3) aktywnośćwystępujących w glebie enzymów,zwł. dehydrogenaz i fosfataz;

  4)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amofoska

  Ogólna nazwa nawozów trójskładnikowych(N,P,K) otrzymywanych przez dodanie soli potasowych do fosforanu amonowego.Do tej grupy należy produkowana w Polsce polifoska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Albedo (łac. albedo - białość)

  Stosunek ilości promieniowania odbitego przez jakąkolwiekpow. do ilości promieniowania padającego nanią. Stopień odbijania promieniowania przezokreśloną pow. zależy od jej rodzaju, barwy iszorstkości, a działanie tych czynników uwarunkowanejest ponadto kątem padania, widmowymskładem promieniowania itd...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amoniakowanie pasz

  Wzbogacanie w azotpasz ubogich w białko, np. wysłodków buraczanych,melasy, suszu z kukurydzy, słomy,przez traktowanie ich wodą amoniakalną lubamoniakiem gazowym. Zawartość azotu wtych paszach wzrasta 2-krotnie, zwiększa sięich pobieranie przez zwierzęta i strawność(o 20%). Zaletą pasz amoniakowanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt

Do góry